Attar عطّار           

30-vogel

vogelslogica

منطق الطیر -سیمر  غ

Vertaalwerk: dr. Ali Soleimani
Illustraties: Ilse Meijer

 

UITGEVER:HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

Oorspronkelijke titel: 

منطق الطیر - سیمرغ

Mantčk at-teir - simork

 

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi), en aantekeningen: Soleimani, Ali

 Illustraties: Meijer, Ilse

De foto van het grafmonument van Farid ad-Din Attar op pagina 683 is afkomstig van het internet.

 

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel, Drachten - Nederland

 

ISBN/EAN: 978-90-78660-36-1

NUR-code: 304

NUR-omschrijving: Vertaalde verhalenbundels

 

Eerste druk: 21 maart 2020

 

 Uitgever:

 

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.: (+31) 0512 – 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail:  info@talenhuis.com


 Formaat: 14,80 X 21,00 - 688 pagina’s, gebonden uitgave met hard kaft.

 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 6

Voorbericht 19

Introductie 22

Simork 25

30-Vogel 27

 

Begin van het verhaal 28

 

Hoofdstuk één 29

Het boek van de houtduif 30

Het verhaal van Hop Hop, de weidevogel 32

Het boek van de houtduif 34

Het boek van de papegaai 36

Het boek van de patrijs 38

Het boek van de valk 40

Het boek van de fazant 42

Het boek van de nachtegaal 44

Het boek van de pauw 46

Het boek van de bosfazant 48

Het boek van de tortelduif 50

Het boek van de lachduif 52

Het boek van de adelaar 54

Het boek van de gouden vogel 56

 

Hoofdstuk twee 58

Toespraak van Hop Hop, de weidevogel 58

Het begin van het verhaal van de 30-Vogel 66

 

Hoofdstuk drie 69

Uitvlucht van de nachtegaal 69

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 73

Sultan en zijn dochter 75

 

Hoofdstuk vier 80

Uitvlucht van de papegaai 80

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 82

De dwaas en Elia 84

 

Hoofdstuk vijf 85

Uitvlucht van de pauw 85

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 88

Vraag van de leerling en antwoord van de meester 90

 

Hoofdstuk zes 92

Uitvlucht van de eend 92

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 95

Vraag van de dwaas 97

 

Hoofdstuk zeven 99

Uitvlucht van de patrijs 99

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 104

Koning Salomo en de zegelring 106

 

Hoofdstuk acht 110

De uitvlucht van de koningsvogel 110

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 113

Droom van rechtschapen man over sultan Mahmoed 115

 

Hoofdstuk negen 117
Uitvlucht van de valk 117

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 120

De koning en zijn favoriete slaaf 123

 

Hoofdstuk tien 126

Uitvlucht van de Roerdomp 126

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 128

Gesprek tussen de man en de zee 130

 

Hoofdstuk elf 132

Uitvlucht van de Uil 132

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 134

Man met goud en zijn zoon 136

 

Hoofdstuk twaalf 138

Uitvlucht van het koolmeesje 138

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 140

Jakob wordt ziek om Jozef 142

 

Hoofdstuk dertien 144

Uitvlucht van een aantal andere vogels 144

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 147

De prachtige koning 150

Gezant van Alexander de Grote 154

Sultan Mahmoed en de teleurstelling van zijn dienaar Ayaz 155

 

Hoofdstuk veertien 158

De vraag van de vogels aan Hop Hop, de weidevogel, over de weg 158

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 159

Verhaal van Sjeik Sanan en de christin 163

Dromen over Rome 163

In Rome 165

Einde van het verhaal van Sjeik Sanan en de christin 181

 

Hoofdstuk vijftien 182

De bijeenkomst van de vogels om naar  de 30-Vogel te gaan 182

Bayazid en zijn nachtelijk ommetje 185

 

Hoofdstuk zestien 187

De vogels raadplegen hun gids 187

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 189

 

Hoofdstuk zeventien 191

Opmerking van een vogel 191

Koning Mahmoed en het vissertje 193

De moordenaar en de mysticus 198

Koning Mahmoed en de sprokkelaar 200

 

Hoofdstuk achttien 205

Uitvlucht van een andere vogel 205

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 206

Sjeik Garakani en zijn teleurstelling 209

De dwaas en zijn wens 212

De wijze vrouw Rabia in Mekka 215

De dwaas en zijn vliegenplaag 217

 

Hoofdstuk negentien 218

Uitvlucht van een andere vogel 218

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 219

De zondige dode 221

Gabriël en de afgodenaanbidder 223

De mysticus en de honinghandelaar 226

Mozes en Korach 228

De vrome en de arme zondaar 229

Abbasa en de dag der Opstanding 233

 

Hoofdstuk twintig 235

Uitvlucht van een andere vogel 235

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 236

Sjebli en het schorriemorrie 238

Aanklacht van twee mystici 241

Een arme werd verliefd op de koningin van Egypte 242

 

Hoofdstuk eenentwintig 244

Uitvlucht van een andere vogel 244

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 245

De grafdelver 247

Abbasa en de goddelozen 248

De arme en de koning 250

Twee vossen 253

 

Hoofdstuk tweeëntwintig 254

Uitvlucht van een andere vogel 254

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 255

Klagen bij de Satan 257

De arme en een goudbezitter 258

Jezus en de Satan 260

Gesprek tussen de dwaas en een notabele 264

Man met zuiver geloof 266

 

Hoofdstuk drieëntwintig 267

Uitvlucht van een andere vogel 267

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 268

De leerling en een stuk goud 273

De wijze vrouw Rabia en de Sjeik van Basra 275

De vrome en het vogelgezang 277

 

Hoofdstuk vierentwintig 279

Uitvlucht van een andere vogel 279

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 280

De koning en het gouden paleis 282

De koopman en het gouden huis 285

De spin 287

De man en de derwisj in de woestijn 290

De onnozele met zijn dode kind 292

De wijze en de wierook in het vuur 294

 

Hoofdstuk vijfentwintig 295

Uitvlucht van een andere vogel 295

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 297

De leerling verliefd op de slavin van de meester 300

Huilende man bij Sjebli 309

De verkoop van de slavin en de spijt van de eigenaar 311

De koning en de jachthond 313

De ophanging van de mysticus Hallaj 317

De geleerde sjeik Joneid en het martelaarschap van zijn zoon 319

 

Hoofdstuk zesentwintig 321

Uitvlucht van een andere vogel 321

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 323

Feniks [Koknoes], zijn lange leven en zijn verhaal 325

De wees en de wijze man 329

Vraag aan een blaasmuzikant bij zijn stervensbed 330

Jezus en het drinkwater 332

Hippocrates op het sterfbed en zijn leerling 335

 

Hoofdstuk zevenentwintig 338

Uitvlucht van een andere vogel 338

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 339

De mysticus die nergens om vroeg 341

Koning geeft knecht een appel 344

De gesteldheid van een mysticus 346

De oude vrouw en de mysticus Aboe Said 347

Vraag aan de mysticus Joneid 348

De vleermuis en zijn uitspraken 350

 

Hoofdstuk achtentwintig 351

Uitvlucht van een andere vogel 351

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 352

De koning en de weg naar zijn stad 355

De droom van de grote sjeik 359

De mysticus Sjeik Abolhasan Kharkani op zijn sterfbed 362

Knecht en het nieuwe gewaad 364

 

Hoofdstuk negenentwintig 365

Uitvlucht van een andere vogel 365

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 366

De oudste van Turkistan 369

De mysticus Sjeik Abolhasan Kharkani en een aubergine 370

Geleerde Zolnoen en de veertig mannen 372

De gelukzaligheid van de tovenaars 374

 

Hoofdstuk dertig 375

Uitvlucht van een andere vogel 375

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 376

De aankoop van Jozef door een oude vrouw 378

Klacht van de derwisj 381

Sjeik Ahmad Koeri en Sultan Sanjar 382

De dwaas en zijn uitspraken 385

De vleermuis en de zon 386

 

Hoofdstuk eenendertig 389

Uitvlucht van een andere vogel 389

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 390

Ahmad Hanbal 392

De gijzeling van de koning van Hindoestan 394

Gods berisping 397

De aankomst van de broers van Jozef in Egypte 400

 

Hoofdstuk tweeëndertig 405

Uitvlucht van een andere vogel 405

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 406

De dwaas en de dienaren van de gouverneur van Khorasan 409

De naakte dwaas 411

De geleende ezel 412

De brutale dwaas 414

De dwaas en de kinderen 416

Een tussenhandelaar op een Jodenbegraafplaats 419

 

Hoofdstuk drieëndertig 421

Uitvlucht van een andere vogel 421

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 422

Droom van een volgeling van Bayazid 424

De liefde en de derwisj 426

Verblijf van sultan Mahmoed bij de stoker 428

De waterverkopers 430

 

Hoofdstuk vierendertig 432

Uitvlucht van een andere vogel 432

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 433

Het verhaal van Sjeik Aboe Bakr Neisjaboeri 436

Mozes vroeg aan Satan om het geluksgeheim 439

Zuiver gelovige 440

De sjeik en de hond 441

De vrome en de lange baard 442

Drenkeling met een lange baard 444

De mysticus, de mantel en de regen 445

 

Hoofdstuk vijfendertig 446

Uitvlucht van een andere vogel 446

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 447

Een dwaas die in de bergen leefde 449

De huilende geliefde 450

Zeventig jaar verwennerij 451

De dronkaard in de plunjetas 452

Verliefd op een vrouw 454

De functionaris en de dronkaards 456

 

Hoofdstuk zesendertig 457

Uitvlucht van een andere vogel 457

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 458

De wijze Boe Ali op zijn sterfbed 460

De Almachtige spreekt tegen David 462

Koning Mahmoed en zijn geliefde dienaar Ayaz 464

Gebeden van de wijze vrouw Rabia 466

De Almachtige spreekt weer tegen David 467

Sultan Mahmoed en de Hindoestaanse afgod 468

 

Hoofdstuk zevenendertig 469

Uitvlucht van een andere vogel 469

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 570

Jozef in de gevangenis 472

De baas en zijn goede knecht 475

Uitspraken van de Mysticus Boe Ali Toesi 476

De vraag van een man de Profeet Mohammed 479

 

Hoofdstuk achtendertig 480

Uitvlucht van een andere vogel 480

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 481

 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 483

1e land: Het land der wil 483

De schepping van Adam en Satan 485

Verhaal van Sjebli 487

Het verhaal van Majnoen, de dwaze geliefde 488

Verhaal van Jozef uit Hamedan (1) 489

De versteende man 491

Verhaal van sjeik Mahneh Aboesaid 493

Sultan Mahmoed en zijn leger 496

Verhaal van de man en gesloten deur 499

 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 500

2e land: Het land der gehechtheid 500

De dakloze edele man 503

Majnoen, de dwaze geliefde in schapenhuid 504

Verliefd op Ayaz 507

Verhaal van een Arabier tussen de Perzen 512

Minnaar na de dood van zijn minnares 516

Verhaal van aartsvader Abraham 518

 

Hoofdstuk negenendertig 520

 

Hoofdstuk veertig 521

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 521

3e land: Het land der kennis 521

Sultan Mahmoed en de dwaze 524

 

Hoofdstuk eenenveertig 525

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 525

4e land: Het land der verzadiging 525

Mohammed, zo mooi als Jozef, ook in de kuil 529

Jozef uit Hamedan (2) 531

De wijze kenner 534

De man van geheimen 535

De vlieg en de bijenkorf 537

Soefi en de dochter van de hondenwachter 539

Woorden van Attar 542

Volgeling en de sjeik 543

Smekingen 544

 

Hoofdstuk tweeënveertig 546

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 546

5e land: Het land van het monotheďsme 546

Edele man en de dwaze 547

Oude vrouw en de geleerde Avicinna 549

Wijze Lokman 555

Geliefde in het water 557

Sultan Mahmoed en de zalige dag 558

 

Hoofdstuk drieënveertig 562

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 562

6e land: Het land der verbijstering 562

Prinses en de knecht 564

Moeder op het graf van haar dochter 575

Lied en soefi 577

Sjeik van het dorp Nasr Abad 579

Meester en de nieuwe volgeling 582

 

Hoofdstuk vierenveertig 583

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 583

7e land: Het land der armoede en der vergankelijkheid 583

Geliefde van Toesi 585

De vlinders 587

Spijt van een soefi 590

De derwisj, de liefde en de prins 592

De verwarde minnaar 605

De wachter 607

Abbasa en haar uitsprak over de liefde 610

De man van het zuivere geloof 611

 

Hoofdstuk vijfenveertig 612

De vogels op weg naar de 30-Vogel 612

Majnoen, de dwaze geliefde 619

Vogels en de vlinder 621

De broers van Jozef uit Kanaän 622

De aankomst van de vogels bij residentie van de 30-Vogel 624

De as van Hallaj 631

Met vergankelijkheid naar eeuwigheid 632

De koning van de zeven landen van het bestaan 636

De godsgeleerde 648

De dode Alexander de Grote 650

Een aangesproken soefi 653

De kenner van de weg 657

Uitsprak van de man met zuiver geloof 660

Sjebli, de grote mysticus 662

De oude wegkenner 665

Mysticus Aboe Saeed en de dronkaard 667

Smekingen van een aardige man 668

Nizam al-Molk op zijn sterfbed 669

Koning Salomo en de manke mier 670

Mysticus Aboe Saeed in het badhuis 672

Mystici Sjebli en Joneid 674

 

Eindrede over het boek 676

 

Einde het boek “30-vogel / vogelslogica” 682

 

De foto van het grafmonument van Farid ad-Din Attar 683

 

Bij Het Talenhuis zijn verschenen 684

 

 Voorbericht

Van Dale, groot Nederlands Woordenboek:

Bruidsuitzet: De gezamenlijke kleren en linnengoed, keukeninventaris e.d. waarmee iemand wordt uitgerust, vooral een bruid, een baby (vroeger ook een weeskind bij het ontslag uit een gesticht).”

 

Aanvullende bruidsuitzet:

Aanvullende bruidsuitzet bevat zaken die gebruikelijk niet tot een bruidsuitzet toebehoren. Bijvoorbeeld een stuk grond, een tuin of goederen die normaliter niet alle bruiden meenemen naar hun echtelijke woning.

In de Bargoense taal betekent een aanvullende bruidsuitzet het volgende:

Indien een vrouw trouwt en zij van haar eerdere huwelijk kinderen heeft en die zij meeneemt naar haar nieuwe huwelijk, worden haar kinderen aanvullende bruidsuitzet genoemd. Soms wordt de moeder van de bruid, die vaak op bezoek is bij haar dochter, als aanvullende bruidsuitzet genoemd.

 

De uitgave van het boek 30-Vogel is eigenlijk een aanvullende bruidsuitzet, dan wel een extra uitgave van het Talenhuis.

 

De vertaling en het op rijm zetten van de vertaalde teksten zijn geschied tussen 2005 en 2020.

De illustraties zijn tussen 2013 - 2018 door mevrouw Ilse Meijer verzorgd.

 

 

Deze aanvullende bruidsuitzet wordt u aangeboden met de wens dat deze bij u in de smaak valt.

 

Dit voorbericht eindigt met een woord van dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd zodat ’30-Vogel’ ook in het Nederlands kan worden gelezen.

Drachten, 21-03-2020,

Ali Soleimani.

 

 

 

P.S.
Het digitale boek “30-Vogel” is kosteloos verkrijgbaar via:

https://www.talenhuis.com/pr/menu/start.htm

 

De papieren versie is verkrijgbaar via:

https://www.talenhuis.com/boeken/menu/start.htm

 


Introductie

Hop Hop, de weidevogel*

 

Aboe [vader van] Hamid, ben [zoon van] Ebrahim Aboe [vader van] Bakr (geboren 1145/46 in Neishabour - overleden ca. 1221), beter bekend onder zijn dichtersnaam ‘Attar’.

 

Farid ad-Din Attar, (Perzisch: فریدالدین عطار نیشابوری = de kruidenier / de pillendraaier / de apotheker), de Perzische dichter, moslim, soefi en theoreticus van mystiek.

 

Roemi:

“Attar bezocht de Zeven Steden van de Liefde tot in alle hoeken en gaten, frank en vrij!

Wij zijn echter de eerste bocht van het eerste straatje van de eerste stad nog niet voorbij!”

 

Het geboortejaar van Attar is waarschijnlijk 1145/46, tijdens de laatste jaren van het koningschap van sultan Sanjar van de Saljoekiden-dynastie.

 

------------------------------------------------------------------------------

* Hop Hop, de gids / de wijze gids / de gevleugelde gids

stink-, drek- of stronthaan, schijtkop en slijkhaan

Zijn sterfjaar is rond 1221, ten tijde van de met plunderingen en roofmoorden gepaard gaande invasie van de Mongolen. Zijn graf bevindt zich in de stad Neishabour, in het huidige Noordoost Iran.

Over de dood van Attar bestaat de volgende legende: men zegt dat Attar, tijdens de plunderingen van de Mongolen, toen hij een oude, zwakke man was, door een Mongoolse soldaat in gijzeling genomen werd. De soldaat nam hem mee als slaaf en, zoals gebruikelijk in die tijd, moest een slaaf op straat voor zijn eigenaar uitlopen. Eén van de discipelen van Attar zag dit en vroeg de Mongool om Attar, in ruil voor een handvol gouden munten, vrij te laten.

Attar sprak tot de Mongool: ‘Dit is niet mijn prijs hoor!’

De Mongoolse soldaat, in de overtuiging dat hij een betere prijs voor Attar zou kunnen krijgen, ging niet akkoord met het aanbod van de discipel en vervolgde zijn weg in het kielzog van Attar.

Zij kwamen een boer tegen met een met hooi beladen ezel. De boer herkende Attar en vroeg de soldaat om de oude man met rust te laten. De Mongool vroeg de boer wat hij voor Attar wilde betalen. De boer antwoordde: ‘Een armvol hooi!’

Attar sprak tot de soldaat: ‘Verkoop me, want dit is mijn prijs!’

Hierop ontstak de Mongool in woede, greep zijn zwaard en onthoofdde Attar, waarbij zijn hoofd over de grond rolde.

Voor de ongelovige ogen van de Mongool raapte Attar zijn hoofd weer op, plaatste het op zijn romp en begon het gedicht ‘Het boek van de Hoofdlozen’ te maken.

Toen hij klaar was met zijn gedicht, viel hij op de grond en stierf.*

 

De meeste literatuuronderzoekers geloven dat Attar, zoals zijn vader, artsenijbereider was en een winkel in geneesmiddelen had. Daar hield hij zich bezig met de genezing van mensen, vandaar dat zijn dichtersnaam Attar is. Attar betekent letterlijk pillendraaier.

De inkomsten die hij hieruit verkreeg en een erfenis van zijn vader verleenden hem een zekere vrijheid bij zijn werk als dichter. Hij was derhalve niet genoodzaakt om machthebbers en koningen met zijn dichtkunst te vleien, zoals vele dichters.

Zijn bekendste werk is het boek ‘Mantik-al-teer’ (= Logica van het vliegen). Hij beschrijft in dit boek de geheimen en stadia van het soefisme, oftewel de mystiek.

Attar schreef veel gedichten over grote soefi’s. Hij had kennis van muziek en astrologie. Hij gebruikte in zijn gedichten begrippen afkomstig uit deze wetenschappen.

 

Het volgende verhaal sluit dit artikel over Attar af. De dichter Jami beschrijft in zijn boek ‘Nafahat al-ons’ (= geurige bries van de gewenning) hoe Attar ertoe kwam soefi te worden:

‘Op een dag was Attar in zijn geneesmiddelenwinkel bezig toen er een derwisj binnentrad en om een geneesmiddel vroeg. Attar was met klanten zaken aan het doen en besteedde geen aandacht aan hem.

 

------------------------------------------------------------------------------

* Referentie: het boek Tazkara Dolatsjah (Verhandeling van Dolatsjah).

De derwisj richtte zich nog enkele malen tot Attar, maar tevergeefs.

Uiteindelijk sprak hij tot Attar: ‘Weet jij soms hoe je dood zult gaan?’ ‘Net zoals jij dood zult gaan,’ antwoordde Attar honend.

Toen sprak de derwisj: ‘Kun jij echt net zo sterven als ik?’ ‘Ja,’ bevestigde Attar.

De derwisj die een houten derwisjen-bedelkom bij zich had, zette deze omgekeerd op de grond en terwijl iedereen toekeek, legde hij zijn hoofd erop, noemde de naam van God en stierf ter plaatse. Dit voorval veranderde de gemoedstoestand van Attar en bracht hem tot het soefisme.’

 

Simork

De vogels van de wereld kwamen allemaal bij elkaar. De zichtbare en de onzichtbare vogels waren aanwezig. Iedereen zei: “In deze tijd heeft iedere staat een Sultan, waarom hebben wij geen Sultan? Wij kunnen zonder een koning niet meer verder. Wij moeten elkaar helpen om een koning te zoeken, zonder koning zal er geen orde heersen.” Zij kwamen weer bijeen om te bespreken hoe zij een koning zouden zoeken. Onder de menigte vogels was ook Hod hod [Hop hop], de meest geleerde vogel, aanwezig. Na een tijdje nam Hod hod [Hop hop] het woord en zei: “Beste vogels, ik weet van aardse en onaardse dingen. Deze staat van kennis heb ik bereikt doordat ik een vrije vogel ben, en ook omdat ik jaren in het gezelschap van koning Salomo heb verkeerd. Ik was zo dicht bij hem dat hij de afwezigheid van andere vogels niet bemerkte. Doch als ik er niet was, vroeg hij onmiddellijk naar mij. Jarenlang was ik zijn boodschapper, daarom heb ik kennis van veel van zijn wijsheden en geheimen. Jarenlang vloog ik in zijn dienst over zeeën en landen, er bestaat geen woestijn, land of berg die ik niet gezien heb. Overstromingen en orkanen hebben onder mijn ogen plaats gevonden. Vele malen was ik in het reisgezelschap van koning Salomo. Als jullie naar mij luisteren, zullen jullie bevrijd zijn uit deze sultanloze toestand. Beste vogels, ik moet jullie zeggen, wij zijn niet zonder koning. Achter de berg Kaf leeft onze sultan. Zijn naam is: Simork en hij is de koning over alle vogels. Hij is vlak bij ons terwijl wij heel ver van hem verwijderd zijn. Hij leeft daar in de rust van zijn glorierijke sultanaat. Iedere mond is niet waardig om zijn naam te eren. Duizenden gordijnen van licht en duisternis hangen tussen hem en ons. In beide werelden is niet iedereen in staat om zijn aanwezigheid te bevatten. Hij is de enige en eeuwige koning der vogels. Er is geen weg naar hem en het is ook niet mogelijk om zonder hem te leven. Hij is het idool van honderdduizenden. De onreinen van geest kunnen zich hem niet voorstellen. Het verstand heeft geen vermogen om hem te begrijpen. Kortom, het verstand en de geest zijn beiden blind om hem te zien. Geen wijze kan zijn wijsheid bevatten. Geen ziende kan zijn schoonheid zien. Alleen God Almachtig weet hoe wijs hij is. De wetenschap en het bevattingsvermogen schieten te kort om hem op volle waarde te schatten. Alle verhalen, mythen en verslagen zijn niet meer dan gedachteflitsen over hem.


 

DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  65,50 euro*

---------------------------------------------  N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.

Hierbij bestel ik het boek 

30-Vogel

 (ISBN/EAN: ISBN/EAN: 978-90-78660-36-1)

NUR-code: 304

NUR-omschrijving: Vertaalde verhalenbundels

 
VOOR  65,50 euro;

INCLUSIEF B.T.W. EN VERZENDKOSTEN PER EXEMPLAAR.

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een rekening.                
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS