Gegroet,

Hedarbaba !

Mohammad

Hossein

Sjahriyar

Vertaald uit het

 Azerbeidjaans 

door dr. Ali Soleimani

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND

Hedarbaba!

Mijn weg voerde mij van jou af.

Mijn leven is bijna voorbij.

Ik kon niet naar jou toe komen

en nu is het te laat.

Ik weet niet meer wat er gebeurde met jouw lievelingen.

Ik wist niets van de toppen en de dalen van het leven.

Ik wist niets van verdwalen, afscheid, dood.

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 


Verklaring van de dichter Sjahriyar over

het schrijven van het gedicht Hedarbaba

"In mijn werken heb ik het één en ander over mijn geboortegrond geschreven. Ik was daar echter nooit tevreden over. Daarom had ik het plan om iets te schrijven in de vorm van dorpsliteratuur, wat ook makkelijk te begrijpen is voor de speelgenoten van mijn kindertijd. Maar doordat ik zo lang in de hoofdstad Teheran gewoond heb, was ik bijna de klanken van het Azerbeidjaans vergeten. Ook de herinneringen aan mijn kindertijd hadden veel van hun kleur verloren. Maar vanaf het moment dat mijn moeder, God hebbe haar ziel,bij ons in Teheran kwam, werd ik gebiologeerd door de verhalen, die ze mij vertelde. Heel langzaam begonnen de doden in mijn hoofd weer tot leven te komen en kregen de schilderijen uit mijn kindertijd weer kleur. Dit was de aanzet tot het schrijven van Hedarbaba."


Oorspronkelijke titel:

Hedarbabaja Saalam

ISBN: 90-80136-6-0

EERSTE DRUK: zomer 2000

Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.:(+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info@talenhuis.com


INHOUD

DANKBETUIGING 5

INLEIDING 6

AUTOBIOGRAFIE VAN SJAHRIYAR 6

ONTWIKKELINGE VAN DE GEDACHTEN 7

EN DE GEEST VAN SJAHRIYAR

VERKLARING VAN DE DICHTER SJAHRIYAR 8

OVER HET SCHRIJVEN VAN HET GEDICHT GEGROET, HEDARBABA!

GEGROET, HEDARBABA! 10

VERKLARING VAN DE WOORDEN 36


DANKBETUIGING

Het vertaalwerk beweegt zich altijd tussen de wal van het werk en het schip van de literatuur.

Is een vertaalwerk literatuur of niet? Als het geen literatuur is, wat is het dan wel?

Een antwoord hierop is niet nodig. Het woord literatuur zelf heeft ook geen vaste omschrijving.

De bekendste omschrijving van het woord literatuur is een geschrift waarin scheppend werk wordt tentoongesteld.

De vertalers hoeven dus geen moeite te doen om hun werken erkend te krijgen als literatuur. Vertaalwerk is al een geschrift waarin scheppend werk heel duidelijk te zien is met name vertaalwerk van literatuur.

Heden ten dage is vertaalwerk van een stuk literatuur niet mogelijk zonder toezicht, correctie, raad, advies enz. De beste vorm hiervoor is samenwerking of beter gezegd, teamwork tussen native speakers van de taal en de vertaler.

Dit is een dankbetuiging aan allen die mij hierbij, in welke vorm dan ook, geholpen hebben. 

Dr. Ali Soleimani.


INLEIDING

AUTOBIOGRAFIE VAN SJAHRIYAR

De dichter Seyyed Mohammad Hossein Behdzjat Tabrizi bekend onder de dichtersnaam Sjahriyar, is op zondag 18 september 1988, ‘s ochtends om 4 uur, in het ziekenhuis Iranmehr te Teheran overleden.

Hij werd in het jaar 1904 in Tabriz, de hoofdstad van de Iraanse provincie Azerbajdzjan, geboren. Zijn geboortedatum viel tijdens het koningschap van Mohammad-Ali-Sjah van de Qadzjariden dynastie, de opstand van Sattar-Chan* en de revolutionaire veranderingen in Tabriz. Zijn vader Hadzj Mir Aqa Chosjkaanabi, die werkte in dienst van Amir Nezam Garroesi, werkte aan het eind van zijn leven als advocaat. Wegens onrust in Tabriz stuurde hij zijn gezin naar de dorpen Chosjkaanab en Sjangul-Awa, welke aan de voet van de berg Hedarbaba lagen en later de bron zijn geweest voor gedicht Gegroet, Hedarbaba.

In het jaar 1921 ronde hij de voorbereidende studies aan de Foejoezat-school in Tabriz af. Daarna ging hij naar Teheran en begon met zijn hogere studies aan de school Dar-al-fonoen.

In het jaar 1924 haalde hij zijn diploma en ging naar de school voor geneeskunde. Hij maakte daar zijn studie niet af, want toen begon zijn leven als dichter. Er wordt gezegd dat Sjahriyar vijftien jaar lang een vurige liefde koesterde. Deze liefde veranderde het leven van de jonge dichter.

In het jaar 1931 begon hij als overheidsambtenaar.

In de eerste vier jaar daarvan werkte hij in de gebieden

Chorasan ** en Tabriz. Daarna voor nog twee periodes, van 1921 tot 1956 en van 1970 tot 1973, in Teheran. Tijdens zijn laatste verblijf in Teheran stierf zijn echtgenote en kon hij Teheran niet meer verdragen. Daarop verhuisde hij naar zijn geboortestad Tabriz en daar verbleef hij tot zijn dood. Hij liet twee dochters Sjahnaz en Maryam en een zoon Hadi achter.

 

ONTWIKKELING VAN DE GEDACHTEN EN DE GEEST VAN SJAHRIYAR

Het opgroeien van Sjahriyar was in de verschillende fases van zijn leven veranderlijk maar het staat wel vast, dat hij in zijn jeugd een gelovige Islamitische jongen was. In woord en daad bezat hij een onrustige ziel. Toen hij nog geen twintig was, woonde hij spiritistische bijeenkomsten van dr. Alam-al-doleh Saqafi bij. Meestal was hij ‘s nachts wakker, las de Koran en was bezig met Islamitische meditatie. Gedurende een periode leefde hij met derwisjen en mystici.

Altijd was hij op zoek naar een vorm van geestelijk leven.

VERKLARING VAN DE DICHTER SJAHRIYAR OVER

HET SCHRIJVEN VAN HET GEDICHT GEGROET, HEDARBABA!

Uit het voorwoord in de eerste druk:

" In mijn werken heb ik het een en ander over mijn geboortegrond geschreven. Ik was daar echter nooit tevreden over. Daarom had ik het plan om iets te schrijven in de vorm van dorps-literatuur, wat ook makkelijk te begrijpen is voor de speelgenootjes van mijn kindertijd. Maar doordat ik zo lang in de hoofdstad Teheran gewoond heb, was ik bijna de klanken van de Azerische taal vergeten. Ook de herinneringen aan mijn kindertijd hadden veel van hun kleur verloren.

Maar vanaf het moment dat mijn moeder, God hebbe haar ziel, bij ons in Teheran kwam, werd ik gebiologeerd door de verhalen, die ze mij vertelde. Heel langzaam begonnen de doden in mijn hoofd weer tot leven te komen en kregen de schilderijen uit mijn kindertijd weer kleur. Dit was de aanzet tot het schrijven van Hedarbaba."

Er wordt over het ontstaan van het gedicht Hedarbaba ook gezegd, dat de moeder van de schrijver hem aanspoorde tot het schrijven van het gedicht Hedarbaba met de woorden: "Jij hebt zoveel gedichten in het Perzisch, de taal die ik niet begrijp, geschreven. Waarom schrijf je niet eens in het Azerisch, de taal waarvan ik de woorden een voor een in jouw mond heb gelegd. Moeders begrijpen hun kinderen ook als ze doofstom zijn, maar ik begrijp van jouw Perzische gedichten helemaal niets."

-------------------------------------------------------------------------------------* * Sattar-Chan was een van de leiders van de constitutionele revolutie in Tabriz.

** Chorasan, een provincie in Noord-Oost Iran.


Gegroet, Hedarbaba ! 

Hedarbaba is de naam van de berg, die vlakbij het dorp van de dichter Sjahriyar ligt, de dichter praat tegen deze berg:

Hedarbaba!

Wanneer, het onweert in de lucht,

de beken en rivieren overstromen

en groepen meisjes ernaar staan te kijken

vrede en eer zij jou en jouw volk.

Hedarbaba!, roep mij terug in je herinnering alsjeblieft.

Hedarbaba!

Wanneer, je seizoenvogels opvliegen

en een konijn vanachter een struik opspringt en vlucht

roep mij dan terug in je herinnering alsjeblieft

en maak gesloten harten blij.

...


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 7,50/-* ---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 5% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 10%korting;                       meer dan 10 exemplaren 15% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS