104 jaar

Hommage aan de honderdvierde geboortedag van Sadegh Hedayat!

17 februari 1903, Teheran, Iran - 8 april 1951, Parijs, Frankrijk


 

Sadegh Hedayat

BOEK
VAN
BEDROG(een bundel Perzische folklore)


Vertaalwerk: Dr. Ali Soleimani


UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 


Oorspronkelijke titel:


نیرنگستان
Neerangestan

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi) en aantekeningen: Soleimani, Ali

De afbeelding op de omslag is een kopie van de omslag van de Perzische 3de druk van neerangstan (boek van bedrog), 1963.

De foto op pagina 4 is de meest beroemde foto van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit de 3de Perzische druk van neerangestan (boek van bedrog),1963. De afbeelding op pagina 29 is ook een kopie uit dit boek.

De foto op pagina 7 is n van de laatste fotos van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit een priv collectie.

De afbeelding van de plattegrond van de begraafplaats Le Pre Lachaise op pagina 275 is een kopie van een plattegrond, uitgegeven door Editions Vermet Paris.

De foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat op pagina 277 is uit het archief van Het Talenhuis.

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel, Drachten - Nederland


ISBN/EAN: 978-90-78660-02-6


Eerste druk: 17 februari 2007

 

Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.:(+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info@talenhuis.com

 


 

Sadegh Hedayat 1903 - 1951

 


INHOUDSOPGAVE


ANNOTATIE 7
INHOUDSOPGAVE 9
Noot van de vertaler 21
VOORWOORD VAN SADEGH HEDAYAT 23
GEWOONTEN EN GEBRUIKEN INZAKE HET HUWELIJK 47
Adab wa tasjrifate zana-sjoe (zDq MDpN ECkA) 47
Gewoonten van de huwelijksvoltrekking 47
Adab-e Aqd (lع ECkA) 47
Gewoonten van de bruiloft 50
Aroesi (vpع) 50
DE ZWANGERE VROUW 53
Zan-e Abestan (OwFA q) 53
Tsjell-bari, ofwel de veertigstedag-viering 53
Een hangslot om de bolle buik van de zwangere vrouw 56
Al (A) 57
HET KIND 59
Batsj-tsj-e (aF) 59
Lametje 64
lametje (a) 64
Evenbeeld 65
Hamzad (kCr) 65
Het breken van een ei 65
Tochm-sjekastan (OwziN) 65
Wierook 65
Esfand doed kardan (kpkk lܿvC) 65
Gelofte om een zoon 69
Nazre pesar (pwJ on) 69
Schaap van twee jaar 69
Aqiqa (ع) 69
Het grafkind 70
Goer-za (Cqo) 70
Bestaande Ali 71
Ali-modzjoed (kV ع) 71
VERSCHILLENDE GEWOONTEN EN RITUELEN 73
Eteqadat wa tasjrifat goenagoen 73
(D MDpN MCkDOعC) 73
Reizen 73
Mosaferat (MpDw) 73
Zusterschap 74
Chahar-chandehgi (lChpCh) 74
GELUK 75
Bacht-baz-sjodan (lz qDF PiF) 75
Huwelijkwens 76
Arezoeye sjohar (pz qoA) 76
Dadelpalm als offer 76
Nachle Qorbanni (DFp i) 76
Offer 76
Qorbanni (DFp) 76
De nieuwe maan 77
Mah didan (lk D) 77
Regengebed 77
Doaye baran baridan (loDF CoDF Dعk) 77
Het slangenei 78
Mohre-ye mar (oD p) 78
Het vinden van de dief 78
Pyda kardne dozd (kqk kpClJ) 78
MEDITATIE VAN VEERTIG DAGEN 79
Stjelle nesjastan (Ow Z) 79
Het persen van amandelen 79
Greftane roqane badam (CkDF ݺo Op) 79
Een aantal volksgebruiken 80
Tedadi az adabe marsoemeh (vp ECkA qC kClعN) 80
Geitenpoot pakken 81
Paye boz afkandan (lǾC rF DJ) 81
Het oproepen van Chadzj Chezr 81
Ehzare Chadzjeh Chezr (ph VCh oDdC) 81
Tover dan mijn schop in een sneeuwschuiver om! 82
GEWOONTEN INZAKE ZIEKTES 83
Adabe nachosjiha (DzhD ECkA) 83
Hongerlijder 83
Maraze dzjoe (عV p) 83
Verkoudheid 83
Sarma-chordegi (kohDpv) 83
Staar 84
Toerak stjesjm (١Z oN) 84
Oogpuistje 84
Dzjoesje goesje-ye stjesjm (١Z z yV) 84
Slopende ziekte 84
Maraze mozmen (r p) 84
Dinsdagavond-kleiklomp 85
Chesjte stjaharsjanbeh soeri (ovGzoDZ Ph) 85
VERVULLING VAN DE WENSEN 89
Baraye bar-amadane hadzjat (MDVDd lApF CpF) 89
Helpen 89
Komak () 89
Geurtherapie 89
Boechosj (yhF) 89
Viering van groenten 89
Sofreh sabzi (rGv pv) 89
Probleem-oplossende-notenmix 91
Adzjil-e mosjkel gosja (Dˡ VA) 91
Het verhaal van de probleem-oplossende-notenmix 92
Dastan-e Adzjil-e mosjkel gosja (Dˡ VA DOvCk) 92
Viering van tante dinsdag 95
Sofreh-ye Bibi Sesjanbeh (Gzv FF pv) 95
Viering van Fatima zahra (de dochter van de profeet) 97
Sofreh-ye Fatima Zahra (Cpq جD pv) 97
Viering van de Emir der gelovigen, Imam Ali
(de schoonzoon van de Profeet) 99
Chatme Amir al-momenin (CpC Oh) 99
DROMEN 101
Chab (ECh) 101
DOOD 103
Marg (p) 103
Twee takken 109
Dzjaridateen (NlpV) 109
Vergevingskom 109
Kaseh al-afw (߿عC vD) 109
BETEKENISSEN VAN DE LICHAAMSDELEN 110
Tafaol nasji az azaye badan (lF DعC qC zD DN) 110
WAARZEGGERIJ, VOORSPELLING, ZEGENING, KWAADWILLIGHEID 117
Tafaol, noefoes, marwa, marqowa ( Cߺp ,Cp ,u߿ ,DN) 117
HET UUR, DE TIJD EN DE DAG 123
Saat, waqt, roez (qo ,P ,PعDv) 123
Kleiklompgooiers 129
Kloech-andazan (CqClC g) 129
ALGEMENE RITUELEN 131
Ahkame oemoemi (ع DdC) 131
Verdoeming van de ouders 136
Aqqe waledeen (lC Dع) 136
AANBEVELINGEN EN RAADGEVINGEN 139
Dastoerha wa ahkam amali (ع DdC DCoOvk) 139
EEN AANTAL UITDRUKKINGEN EN ZEGSWIJZEN 145
Tsjand estelah wa masal (S cԮC lZ) 145
Ga, en verander het opschrift op je voorhoofd! 147
Buiksieraad 154
Gohar sjekam (zp) 154
VOORWERPEN EN DE WERKING DAARVAN 155
Tsjizha wa Chasiyat anha (DA PDh DrZ) 155
Offersoog-amulet 155
Nazar qorbani (DFpp) 155
PLANTEN EN ZADEN 163
Giyahha wa danehha (DCk DD) 163
Alruin 166
Mehre Giyah (Dp) 166
REPTIELEN EN KNAAGDIEREN 170
Chazandegan wa gazandegan (Dlr Dlrh) 170
Het verhaal van de schildpad 173
VOGELS EN GEVOGELTE 175
Parandegan wa makian (DD DlpJ) 175
De vogel van rechtvaardigheid, ofwel de kerkuil 181
Morqe haqq (d p) 181
Koolmeesje 182
Gondzjesjk (ȡW) 182
VEE EN WILDE DIEREN 185
Dam wa dad (kk Ck) 185
Hyenas 189
Olifant 190
Aap 190
Beer 191
Muilezel 191
Kamelen en dromedarissen 191
SOMMIGE OUD-PERZISCHE VIERINGEN 193
Bazi az dzjasjnhaye bastan (DOvDF DܡV qC عF) 193
Het Herfst-feest 193
Mehregan (Dp) 193
Feest van Honderd 193
Dzjasjn Sadeh (lv ݡV) 193
Feest van de Honderd-branding 194
Sadeh-soezi (qvlv) 194
Feest van de Vijftiende dag 195
Dee-beh-Mehr (pF k) 195
Feest van de baardeloze man 196
Koeseh-bar-nesjin (pF v) 196
Feest van mannenjacht 196
Maard-gieran (Cpkp) 196
Overdenking tegen slangen en schorpioenen 196
Het voorafgaande Feest van Noowroez (nieuwjaarsdag)198
Dzjasjne pisj az Noowroez (qo qC J ݡV) 198
Het feest van de laatste dinsdagavond van het jaar 199
Dzjasjne Tsjaharsjanbeh-soeri (ovGzoDZ ݡV) 199
Het lepeltikken 201
Qasjoqzani (qzD) 201
Het belijden van intentie 201
Nieuwjaarsdag 201
Noowroez (qo) 201
Jaarwisselingstafel 202
Haaftsin (vP) 202
Viering van Chadzjeh Chezr 204
Sofrehye Chadzjeh Chezr (phVCh pv) 204
Viering van de dertiende nieuwjaarsdag 205
Sizdahbedar (olFkrv) 205
BEKENDE PLAATSEN EN FENOMENEN 206
Dzjaha wa tsjizhaye maaroef (pع DrZ DDV) 206
De den van Kasjmar 206
Sarwe Kasjmar (pzD pv) 206
de zwarte steen 207
Siah-sang (Dv v) 207
Kuil van de regen 207
Tsjah-baran (CoDFDZ) 207
Water van Moeqan 208
Ab Morqan (Dp EA) 208
Knuppel van Rostam 208
Gorze Rostam (Ovo qp) 208
Grond van Ree 209
Chake Ree (o Dh) 209
Waterbron van Ali 209
Tsjesjmeh Ali (ع ءZ) 209
Het parelachtige kanon 209
Toep Morwarid (loCp IN) 209
Huwelijkswens in Rasjt 210
Bacht-gosjai dar Rasjt (DPiF) 210
Minaret met koperen kop 210
Menar sar-berendzji (WpFpv oD) 210
Bij de minaret van Teheran 211
Pamenar (oDDJ) 211
Juffrouw Opstanding 211
Khatoen-qiamat (PD NDh) 211
Badhuis van Sjeik Bahai 211
Hammam Sjeik Bahai (DF jz Dd) 211
Badhuis Pandzjeh Ali (Alis handpalm) 211
Hammam Pandzjeh Ali (عWJ Dd) 211
Graf van Pir Parehdoez (de oude vertsteller) 212
Qabr Pir Parehdoez (qkoDJ pJ pG) 212
Kapel van Sahand 212
Saqqa-chaneh Sahand (lv DhDv) 212
Mausoleum van Ibrahim, nakomeling van de Imam 212
Emamzadeh Ibrahim (CpFC kCrDC) 212
de Stenen leeuw 213
Sang sjir (pz v) 213
de vader van Darda 213
Aboe Darda (CkokFC) 213
Koepel van kleiklompen 213
Gonbad chesjti (Oh lG) 213
Steen van Tsjaharbaq 214
Sang Tsjaharbaq (DFoDZ v) 214
de Oude ezelzadelmaker 214
Pier palandoez (qkDJpJ) 214
Koning Qees 214
Sjah-Qees (x Dz) 214
Het heldengraf 214
Het heldengraf (CkpCV pG) 214
Qolhowallah-soep (zeg dat Hij de God is) 215
Asj Qolhowallah (C yA) 215
Waterbron van Qala-doesj 215
Tsjesjmeh Qala-doesj (ykԺ ءZ) 215
De muur Niak 215
Diwar Niak (D oCk) 215
De oude vijgenboom van Sarak 216
Pirdracht andzjir Sarak (pv pWC PhokpJ) 216
De moskeekuil van Kasjan 216
De moskeekuil van Kasjan (DzD lWw EADZ) 216
Mausoleum in Abbas-abad 217
Emamzadeh Abbas-abad (kDFAuDGع kCrDC) 217
Het verhaal van Haftwad 217
Afsaneh Haftwad (kCO DwC) 217
Platan van Saleh 219
Tsjenar Emamzade Saleh (fD kCrDC oDZ) 219
de Zwarte Galesj 219
Siah Galesj (D Dv) 219
Stad Neeriz 220
Sjahre Neeriz (rp pz) 220
Mereneetwaar 220
Moertsjeh-chort (oh Zo) 220
Mazandaran (Een provincie in Noord-Iran) 221
Mazandaran (ColqD) 221
Kasjan (Een stad in Centraal-Iran) 221
Kasjan (DzD) 221
Kiga (Een dorp vlak bij Teheran) 221
Kiga (D) 221
Het verhaal van Sjahre Banoe 222
Dastan Sjahre Banoe (DFpz DOvCk) 222
Groene koepel 224
Gonbad Sabz (rGv lG) 224
Land van Haroen 224
Haroen-welayat (P oD) 224
Aliskoepel 225
Taq Ali (ع D) 225
Zwarte kei 225
Sange siyah (Dv v) 225
Ketting van Tsjarandab 226
Zandzjiere Tsjarandab (EClpZ pWq) 226
Het water van de vis 226
Ab-mahi (D EA) 226
Poort van tank-allah-akbar 226
Darwazeh tank-allah-akbar (pGC C N qCok) 226
Waterput van Mortaz Ali 227
Tsjah Mortz Ali (ع DNp DZ) 227
Opa Koehi 227
Baba Koehi (DFDF) 227
FOLKLORISTISCHE LEGENDEN 229
Afsanehaye Amianeh (DDع DDwC) 229
Aarde-koe 229
Kaw-zemin (q D) 229
Regenboog 230
Qos o qazah (cr u) 230
Regen 231
Baran (CoDF) 231
Donder 231
Aseman qorreh (p DvA) 231
Meteoriet 232
Tir sjahab (EDzpN) 232
Venus 232
Setareh Zohreh (pq oDOv) 232
Vallende sterren 232
Noerbaran (CoDFo) 232
Maan en zon 232
Mah wa Chorsjid (lzoh D) 232
Maans- en zonsverduistering 232
Chosoef wa kosoef (w wh) 233
Karbonkel 234
Gohar sjabtsjeraq (CpaGzp) 234
Nachtmerrie 234
Bachtak (OiF) 234
Woestijnreus 235
Qoel biabani (DFDF ߺ) 235
Een aantal satans 235
Zekr bazi sjayatin (Dz عF pm) 235
Oude man Dawalpa 236
Dawalpa (DKCk) 236
Haroet en Maroet 237
Haroet en Maroet (MoD MoD) 237
Ezel van Dadzj-dzjal 239
Char Dadzj-dzjal (DVkph) 239
Duivel Nasnas 240
Nasnas (uDw) 240
Jadzjoedzj en madzjoedzj 242
Jadzjoedzj wa Madzjoedzj (UVD UVD) 242
Dzjablqa en dzjablsa 242
Dzjablqa wa dzjablsa (DwFDV DFDV) 242
Citadel Gang-daz 246
Gang-daz (qk ) 246
De berg Kaf 246
Koehe Qaf (D ) 246
Draak 247
Ezhdeha (DksC) 247
Vogel Qoqnoes 249
Qoqnoes (x) 249
Engel Espst Alous 250
Espst Alous (uA PwKvC) 250
Wezen Samandar 250
Samandar (olv) 250
Visser Audzj bin onoq 251
Audzj bin onoq (ع F Uع) 251
Vogel Simorq 251
Simorq (pv) 251
TOEVOEGINGEN 255
Goenagoen (D) 255

Een korte levensbeschrijving van Sadegh Hedayat 267
Plattegrond van de begraafplaats Le Pre Lachaise 275
Foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat 277
Literatuurlijst 279
Verdere literatuur 280
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN DE ONDER-WERPEN 281
VERKLARING VAN WOORDEN 293


Annotatie

104 jaar Sadegh Hedayat


Het is voor meer dan negen en negentig procent van de kinderen van Adam gewoon, dat de dood hun einde betekent.
Het is voor meer dan negen en negentig procent van de rest ook gewoon, dat zij met de titel van overledene, zaliger, wijlen of dergelijke in de geschiedenis verdwijnen.
Uiteindelijk bereikt van die laatste minder dan n procent het leven zonder dood. Eigenlijk is voor deze groep de dood nog maar het begin. Het begin van groot worden en blijvend groter worden. Natuurlijk niet in de betekenis van groot worden tot volmaaktheid. Nee, het groot worden in de betekenis van kennis.

Met de dood van een ieder uit deze groep, begint het stralen van een bundel licht, die met de dag stralender wordt tot deze persoon een zon wordt of een prachtige ster in zijn of haar gemaakte heelal.
Voor de lieden van deze groep is de dood het ochtendgezang van de overwinning op de duisternis.
Pas na de dood van deze mensen, maken hun eigen cultuurgenoten kennis met hun betekenis en langzamerhand mensen van andere culturen ook. Op een gegeven moment worden ze gewaardeerd en bewonderd door iedereen en overal.
Deze mensen zijn de makers van de grote wens van de mensheid.
En Sadegh Hedayat is ongetwijfeld n van hen. Zijn begin van groot worden is al begonnen.

❀❀❀

Het is voor Het Talenhuis een bijzondere eer om het werk van deze grootmeester van de Perzische literatuur in het Nederlands te mogen uitgeven. Bij leven en welzijn zal de uitgever ieder jaar, rond februari, een werk van Sadegh Hedayat publiceren.

Voor het volgende jaar staat zijn satirische roman Toepe morwarid (Het Parelachtige Kanon) op de agenda.

17 februari 2007,
Het Talenhuis.


Van deze reeks zijn eerder bij Het Talenhuis verschenen:
1- Heer Hadzji, 2003, 90-801363-9-5
2- De zwerfhond, 2004, 90-807633-1-4
3- Juffrouw Alawiyeh, 2005, 90-807633-4-9
4- Boodschap van Kafka & De zwerfhond,
2006, 90-807633-7-3
 


Noot van de vertaler


- Allereerst is de ondergetekende iedereen, in het bijzonder mevrouw Marijke Toering en mevrouw Gepke van der Meer, waardering en hartelijke dank verschul-digd die een bijdrage heeft geleverd, zodat dit boek in het Nederlands kan worden gelezen.
- De voetnoten zijn van Sadegh Hedayat.
- De lange zinnen van Hedayat zijn vaak niet in kortere zinnen te verdelen. Daarom probeert de vertaler zulke zinnen met een n, f of dergelijke in het Neder-lands als een lange zin te behouden.
In het algemeen heeft de Perzische taal, in tegenstelling tot het Nederlands, capaciteit voor lange zinnen. Dit gegeven vormt voor de meeste vertalers derhalve een hinderpaal.
- Naast een algemene inhoudsopgave (pag. 9) en een verklaring van woorden (pag. 293) vindt men in dit boek een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen (pag. 281) om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.
- De titel van dit boek in het Nederlands is een nagenoeg letterlijke vertaling van de titel die Hedayat voor zijn boek in het Perzisch heeft gekozen. Hedayat schrijft in dit boek (blz. 29) het volgende over deze keuze:
Er is een aantal boeken uit de tijd van de Sasaniden-dynastie (ca. 224-652) overgebleven. In deze boeken kunnen wij de bijgeloven van die tijd terugvinden. Een aantal van die boeken zijn de volgende: Arda wirazh-nameh (boek van de correctie), Sjayest, Nasja-jest (wat hoort en wat niet hoort: boek van geboden), Denkrit (Een bundel Mazdaistische geschiedenis- en geloofsgeschriften), Band hasjn (een Mazdas-tische geloofsboek) en Neerangestan (boek van bedrog).
De naam van dit boek is ontleend aan Neerangestan (boek van bedrog) in het Pahlawi (Oud-Perzisch).
Echter, het volgende is het vermelden waard:
Neerangestan is samengesteld uit neerang en stan.
neerang betekent bedrog. Over dit woord staat
hieronder een uitgebreide uitleg.
stan is in de Perzische taal een achtervoegsel en het betekent: land, huis, kabinet, gebied, tuin, akker, sector enz. Echter, dit achtervoegsel wordt ook gebruikt als: bloemlezing, bundel, geschrift en boek.
In het Perzische woordenboek-encyclopedie Moin staat over het woord neerang (bedrog) het volgende:
Neerang, ofwel nrang(ney-) [Uit het Pahlawi (Oud-Perzisch)].
1. Het behoort tot de cultuur van het Zarathoestra-geloof (Mazdasme). Het is ieder der godsdienstige vier-ingen en religieuze rituelen.
2. Het behoort tot de cultuur van Zarathoestra (Mazdasme). Het is een kort gebed in de Awesta-taal (Mazdastische taal), de Pahlawi-taal (Oud-Perzisch) of in de Pazand-taal (Oud-Mazdastische taal). Zoals Neerang van het vuur enz. Men heeft aan iedere Neerang een bovennatuurlijke werking toegeschreven.
Voor iedere gebeurtenis en voor het weren van iedere ramp reciteerde men een speciaal Neerang.
3. Betovering, bekoring, talisman, amulet. ...
4. Goochelarij, bedrog. ...
5. Bedrog, misleiding.
Neerang, n-rang:
1. De schets die de schilder met houtskool of der-gelijke eerst tekent.
2. De kleur die de schilder gebruikt.
3. Een ontwerptekening van wat dan ook.
Neerang-nameh (Boek van Neerang):
Boek van bedrog.
Drachten, 17 februari 2007,
Dr. Ali Soleimani.
 VOORWOORD
VAN
SADEGH HEDAYAT

 


Hafez, de wereldberoemde Iraanse dichter (ca. 1320-1390):
Neem de lokken van een schone ter hand en laat het verhaal, beste mafjanus,
want de gunstige en onheilige toestand is een werking van Venus en Saturnus.

 

Wellicht hadden de mensen van de oudheid en de oude volkeren meer dan de tegenwoordige en moderne volkeren bijgeloof. Met name degenen die in contact waren met verschillende rassen. Door het contact en de betrekking van gewoonten, gebruiken en religies kwamen er nieuwe gedachten en bijgeloven tot stand. Deze gedachten en bijgeloven bleven voortbestaan van generatie op generatie.
Het land Iran kent een geschiedenis van vele eeuwen. Het lijkt op een karavaan die door de roversbendes van geciviliseerde en wrede oude volkeren, zoals Chaldeen, Assyrirs, Grieken, Romeinen, Joden, Turken, Arabieren en Mongolen keer op keer is aangevallen.
Wellicht hadden deze volkeren met elkaar een relatie en betrekking. Daarom is een wetenschappelijk en psychologisch onderzoek en studie over de bijgeloven van leken belangrijk. Door een studie en onderzoek zullen vele duistere filosofische en historische punten voor ons duidelijk worden.
Wij kunnen door wetenschappelijk onderzoek en de vergelijking van bijgeloven met elkaar, kennis hieromtrent vergaren. Door een dergelijke studie kunnen wij de wortels en de oorsprong van zeden, gewoonten, religies, legenden en bijgeloven vinden.
Dergelijke zaken hebben bijna alle religies tot stand gebracht en bewaken ze. Deze bijgeloven hebben in verschillende historische fasen de mensen een leidraad gegeven. De meeste consequenties, opofferingen, wensen, angsten en dergelijke vinden hun oorsprong in de religies. De religie is de grote en oudste steun van de mens. Heden ten dage speelt de religie in het leven van wilde en geciviliseerde mensen een belangrijke rol. Soms is deze de belangrijkste zaak bij enkelen. Door de religie heeft men op alles een antwoord. Men kan van alles afstand nemen behalve van zijn bijgeloven en de zaken waarin men gelooft.
Een wetenschapper betitelt de mens als het bijgelovige beest.
Indien wij een onderzoek naar deze zaken beginnen en een uitgebreide studie daaromtrent verrichten, zullen we meerdere waarheden tegenkomen. Echter, dit valt buiten het onderwerp van dit boek.
Inzake het geloof gebruikt men zijn verstand niet. Omdat de mens behoefte heeft om de reden van de zaken te weten, vlucht men naar het oordeel van zijn hart, gevoelens en voorstellingen.
De wereldbekende filosoof Ernest Haeckel schrijft over de oorsprong van bijgeloven en legenden bij de eerste mensenstammen het volgende:
De oorsprong en de grondslag van alle bijgeloven zijn de natuurlijke behoefte van de mens om het tot stand komen van de zaken te ontcijferen en de redenen daarvan te kennen. De mens wil graag de natuurwetten begrijpen, maar bij het bewerken daarvan gebruikt hij in plaats van het verstand de bijgeloven. In het bijzonder bij de oorzaken van de natuurgebeurtenissen zoals donderen, onweer, bliksem, aardbeving, zons- en maansverduistering en dergelijke.
Deze zaken produceren angst en gevaar en de mens zoekt
naar een verweer. Het noodzakelijk zijn van het gebeuren van deze zaken, ofwel de natuurwet, is voor de mens duidelijk en staat vast, maar de mens wil in zijn wereldje deze zaken versimpelen en voor zichzelf aannemelijk maken.
De eerste mensen kenden de oorzaken van de natuurgebeurtenissen niet. Echter, ze waren tot deze gebeurtenissen veroordeeld. Zij hadden het besef dat zij tot deze gebeurtenissen veroordeeld waren en zij hadden dit besef van hun voorvaderen, de grote apen, gerfd.
De zoogdieren hebben een soort besef en soms een soort gevoel voor voorspelling van het gebeuren van natuurrampen. Bij voorbeeld een hond kermt vooral in de maneschijn. Een hond reageert onmiddellijk bij een bel of bij het wapperen van een vlag in de wind. De hond wordt daar angstig van en krijgt de behoefte om dit voor hem onbekende gevoel te ontdekken. Door de ontdekking daarvan wil de hond een verweer tegen zijn dood creren.
Een belangrijke grondslag van het geloof bij de eerste mensen was het bijgeloof. Men kan beweren dat die mensen dit van hun oergeneraties, de apen, hadden gekregen. Echter, een gedeelte van hun bijgeloven vond zijn oorsprong in de gebeden van hun menselijke voorouders en de verschillen-de psychologische behoeftes en de zeden en gewoonten die deze mensen hadden.

 


...

 

 


GEWOONTEN EN GEBRUIKEN
INZAKE HET HUWELIJK
Adab wa tasjrifate zana-sjoe (zDq MDpN ECkA)
Gewoonten van de huwelijksvoltrekking
Adab-e Aqd (lع ECkA)


De kamer waarin het huwelijk wordt voltrokken, dient een kamer te zijn die gevestigd is op de begane grond. Daaronder dient geen lege ruimte te zijn.
De vrouwen die tijdens de plechtigheid van de huwelijksvoltrekking aanwezig zijn, dienen allemaal gelukkig gehuwd te zijn en ook niet meer dan n keer.
Een korte witte doek, ongeveer n twee meter, dient op de grond gelegd te worden. De geluksspiegel die de bruidegom eerder naar het huis van de bruid heeft gestuurd, wordt op deze doek neergezet. Aan de zijkanten van deze spiegel worden twee kandelaars neergezet. En kandelaar op naam van de bruid en de andere op naam van de bruidegom. Op iedere kandelaar wordt een kaars aangestoken. Voor de spiegel wordt ook een handvol graankorrels op het witte doek gelegd. Deze graankorrels worden daarna afgedekt met een brokaten servet. Er wordt een olielamp aangestoken. In deze lamp heeft men naast olie een kleine hoeveelheid honing toegevoegd.
Verder legt men twee kussentjes naast het witte doek, tegenover de spiegel.
Op het kussentje van de bruid wordt een paardenzadel geplaatst. De bruid zit tijdens de huwelijksvoltrekking op dit zadel.
De bruid neemt plaats op het zadel en tijdens de huwelijksvoltrekking kijkt zij voortdurend in de spiegel.
De kleding van de bruid dient knooploos te zijn. Alle sluitingen van haar kleding dienen open te zijn, zodat zij in haar echtelijke leven geen knopen, ofwel problemen, zal krijgen.*
Voorwerpen die op het witte doek van de huwelijksvoltrekking aanwezig dienen te zijn, zijn de volgende:
De Koran;
een bidkleed;
een beker zoete drank;
een Sangak-brood (een lang plat brood);
een ketting van Sepand-wierookbolletjes;
een schaal gevuld met brood, kaas en een mengsel van groenten en kruiden, zoals: koriander, radijs en dergelijke;
een aantal walnoten;
een kommetje gevuld met kwik;
een kom met water waarop een groen blad drijft;
een tweetal ijspegelvormige suikerbrokken; **
een schaal fruit;
een dienblad gevuld met suikergoed en koekjes;
zeven soorten kruiden in een vijzelkommetje;
een koffiekannetje waarin een mengsel van azijn en peperpoeder kookt;
een koffiekannetje waarin twee eieren en zeven soorten kruiden tijdens de huwelijksvoltrekking worden gekookt. Deze zeven kruiden staan voor de kinderwens. Deze twee eieren worden later door de bruid en de bruidegom opgegeten.

Tijdens de plechtigheid staat een vrouw achter de bruid. Deze vrouw is constant bezig met een naald en zeven strengen garen in zeven verschillende kleuren een lapje te borduren. Onder het borduren houdt de vrouw het lapje boven het hoofd van de bruid. Dit borduursel heeft de
vorm van een rode tong. Dit is een symbool dat staat voor het dichtnaaien van de monden van de schoonmoeder en -zusters*** van de bruid. Het borduursel wordt, wanneer het af is, met een spijker op de grond voor de voeten van de bruid vastgeslagen. Tijdens dit ritueel zingen de aanwezige vrouwen een straatliedje:
Van mijn schoonmoeder, -zusters en -vader snoer ik zo de mond,
hiermee houd ik mijn kostbare huwelijk en mijn relatie gezond!
Tijdens de huwelijksplechtigheid staat een persoon met een hangslot in de hand. Deze persoon draait dit slot open en dicht. Deze handeling wordt steeds herhaald. Wanneer de bruid haar jawoord geeft, wordt dit slot gesloten. Dit slot blijft gesloten tot de huwelijksnacht voorbij is. Dit slot is als het ware het symbool van de huwelijkstrouw van de man: andere vrouwen zijn voor hem uitgesloten.
Het is gebruikelijk dat tijdens het reciteren van de religieuze huwelijkstekst een hazelnoot wordt gekraakt. De dop van deze noot wordt gevuld met het kwik. Deze met kwik ge-ulde dop wordt dichtgemaakt met was. De bruid neemt deze mee in haar echtelijke leven. Zolang het kwik in de dop blijft bewegen, zal het hart van de man blijven kloppen van liefde voor zijn vrouw.

Nadat de huwelijkssluiting is voltrokken, gooit men een kommetje water over het hoofd van de bruid. Vervolgens worden de kaarsen gedoofd met de schoenen van de bruid.

De zeven kruiden en het kwik zijn bedoeld voor een gelukkig huwelijk van het echtpaar. Het water is een symbool voor een vlekkeloos huwelijk. Een groen blad staat voor de vreugde. De bruid zit op het zadel en dit betekent dat zij haar man onder de duim heeft. De mix van honing en olie is het symbool van zoet en vet, dat kenmerk is van welvaart. De bolletjes wierook vertegenwoordigen het heil. Het brood, de kaas en het mengsel van kruiden en groenten staan voor de zegen. Het verhaal gaat dat als men van dit eten neemt, men nooit kiespijn krijgt.
 


* Zelfs wordt tegenwoordig de sluiting van de beha van de bruid open gemaakt. Dit kan gebeuren door de bruid zelf of door een vrouwelijke verwante.
** Deze twee ijspegelvormige suikerbrokken worden tijdens de huwelijksvoltrekking door een gelukkig getrouwde vrouw of een maagdelijk meisje, tegen elkaar aangewreven boven de hoofden van het bruidspaar. Dit gebeurt boven een witte doek die door vier maagdelijke meisjes wordt vastgehouden boven het bruidspaar.
*** Het verhaal gaat, dat de moeder en de zusters van de man jaloers zijn op de echtgenote van hun zoon en broer, want deze vrouw heeft hun zoon en broer afgepakt. Verhalen over De schoonmoeder gaan dan over de moeder van de man en niet die van de vrouw!

 


 

Het grafmonument van Sadegh Hedayat op de begraafplaats Le Pre Lachaise.


DE PRIJS VOOR N EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 22,50/-*

---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 5% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 10%korting;                       meer dan 10 exemplaren 15% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit Belgi of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS