Mehdi Akhawan Sales

februari 1928 - augustus 1990

De heilige boom

en

 de houthakker


 

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 


Oorspronkelijke titel:

 

درخت پیر و جنګل

(deracht-e pir wa dzjangal)

 

(Letterlijk: “de oude boom en het bos”)

 

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi) en aantekeningen:

Soleimani, Ali

 

Tekeningen:

Alexander Platjouw,

alexanderplatjouw@gmail.com

 

Druk- en bindwerk:

Donkel & Donkel, Drachten - Nederland

 

ISBN/EAN: 978-90-78660-13-2

 

Eerste druk: 11 november 2009

 


Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.:(+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info@talenhuis.com

 


 

Inhoudsopgave

 

  

Inhoudsopgave     7

Het oeuvre van Mehdi Akhawan Sales     11

De heilige boom en de houthakker     15

 


  

 

Het oeuvre van Mehdi Akhawan Sales

 Hij werd geboren in het jaar 1928 in de stad Masjhad - Iran, en rondde zijn middelbare opleiding, bovenbouw, af in 1947. In hetzelfde jaar begon hij aan zijn loopbaan als leerkracht in de omgeving van Teheran. Drie jaar later trouwde hij met zijn nicht Khadijeh, roepnaam mevrouw Iran.

Zijn eerste dichtbundel ‘Arqenoen’ (Het orgel) verscheen in 1951. Drie jaar later werd hij voor het eerst om politieke redenen gevangen genomen. In dit jaar publiceerde zijn uitgever zijn meest bekende gedicht ‘De winter’. In deze periode begon hij met zijn werk bij de radio.

In 1959 verscheen zijn gedichtenbundel ‘Acharč sjahnamč’ (Einde van het boek des konings), zes jaar later de gedichtenbundel ‘Az in Awesta’ (Uit dit Zaratoestraboek), en het jaar daarop de gedichtenbundel ‘Sjekar’ (De jacht). Drie jaar later publiceerde hij zijn bundel poëzie ‘Paiz dar zendan’ (De herfst in de gevangenis), waarna hij naar de stad Abadan aan de Perzische Golf vertrok.

Daar gaf hij ‘Asjeqaneha wa kaboed’ (Liefdesgedichten en grijsblauw) uit. In de twee opvolgende jaren verschenen een bloemlezing van zijn gedichten en literaire artikelen, een verzameling van zijn beste gedichten en een verzameling van zijn literaire artikelen.

Hij keerde in 1974 terug naar Teheran en begon met zijn werk bij de televisie. Het jaar daarop verscheen een kinderboek van hem met de titel ‘Awardehand keh Ferdowsi …’ (Er werd verteld dat Ferdowsi …). Na dit boek volgt nog een kinderverhaal ‘Derachte pir wa dzjangal’ (De oude boom en het bos).*

Na dit kinderboek werd zijn gedichtenbundel ‘Dar hayate koetsjake paiz dar zendan’ (In de kleine binnenplaats van de herfst in de gevangenis) uitgegeven. Het jaar daarop begon hij met het geven van colleges aan verschillende universiteiten in Teheran.

In het jaar 1978 publiceerde hij ‘Bedatha wa badayeč Nima Yoesjidzj’ (Verrassingen en nieuwigheden van Nima Yoesjidzj, de vader van de moderne Perzische poëzie), ‘Doezach, amma sard’ (De hel, maar dan koud) en ‘Zendegi migoeyad: amma bayad zist!’ (Het leven zegt: maar je moet leven!).

 

* Dit verhaal is nu dus door Het Talenhuis in het Nederlands onder de naam ‘De heilige boom en de houthakker’ uitgegeven.

In 1981 begon, zoals hij het zelf noemde, zijn pensionering zonder pensioen. Het jaar daarop werd ‘Ata wa laqayeč Nima Yoesjidzj’ (Geschenken en persoon van Nima Yoesjidzj, de vader van de moderne Perzische poëzie) gepubliceerd.

 Zijn laatste dichtbundel ‘Tora ey kohan boem o bar doest daram!’ (O oeroud huis en haard, ik houd van jou!) verscheen in 1989. Hij noemde dit boek zelf: ‘Tévens, mijn afscheidslied!’

 Op 26 augustus 1990 overleed hij in Teheran, waar men massaal afscheid van hem nam. Hij werd in Toes bij Masjhad, zijn geboortestad, in de tuin waar het graf van de grootste dichter van de Perzische taal, Ferdsowsi, ligt, ter aarde besteld.

 

***

 

De ondergetekende wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen hartelijk te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de vertaling, correctie en uitgave van dit werk.

 

Drachten, 11 november 2009,

dr. Ali Soleimani.

 

 


 

 

De heilige boom en de houthakker

 

 Noot:

Bij het vertalen van dit verhaal heeft de vertaler sommige stukken ingekort, derhalve kunnen sommige stukken afwijken van de oorspronkelijke Perzische tekst.

 

Er was iemand, er was niemand, behalve God was er niets.

Jongens, mijn beste kinderen, allerbeste en geliefde jongeren! Ik weet niet of jullie je dat jaar kunnen herinneren? Het jaar waarin ons verhaal, het verhaal van een vader en zijn zoon, een oude boom en het bos begon. Dat jaar is niet zo ver van het heden. Ik bedoel het jaar waarin de bossen van ons land werden genationaliseerd.

In dat jaar kwamen de bomen onder de bescherming van de wet en de regering. In ieder geval mijn beste kinderen, moet ik ook zeggen dat ik niet alle details van die wet aan jullie hoef te vertellen.

Om te beginnen is het genoeg dat men weet dat na de nationalisering van de bossen, niemand het recht had om zonder toestemming van de wet, zoals vroeger, met de bossen te doen wat men wilde.

Wat betekent dit allemaal? Dit betekent dat het gebruik maken van de bossen wordt vastgesteld in de wet.

In ieder geval mijn beste kinderen, door deze veranderingen werden vele kleine houthakkers werkloos. Hun werk was namelijk het omhakken van de bomen. Zij zaagden bomen uit de bossen om en maakten daarvan houtskool. Zij verkochten deze als brandstof voor de winter aan de mensen. Of het nu goed of slecht, juist of onjuist was, het kappen van de bomen was nu eenmaal hun werk.

 

Onder de werkloze houthakkers bevonden zich een vader en zijn zoon. De zoon was een jongen van zestien, zeventien jaar en de vader was vijftig of zestig jaar oud. Zij zijn dus de hoofdpersonen in ons verhaal.

 

...


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  15 euro*

---------------------------------------------  N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.

BIJ DEZEN BESTEL IK HET BOEK  'De heilige boom en de houthakker' 
(ISBN/EAN: 978-90-78660-13-2
VOOR  15 euro;

INCLUSIEF B.T.W. EN VERZENDKOSTEN PER EXEMPLAAR.

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS