Islamitische

Grondwet

&

Islamitisch

Manifest

Conform de Sjaria

Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran

Goedgekeurd door:

De Raad van Experts en de volksraadpleging van 1979 en 1989

&

Islamitisch Manifest

oftewel "Het gezag van de Geestelijke"

van de grootayatollah Khomeini

 

Goedgekeurd door:

Het Iraanse parlement "de Islamitische Raad"

en "de Raad van Hoeders van de Grondwet"

en "de Raad van Arbitrage"

Met de meest recente herzieningen d.d. 12 mei 2004

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

4

ISBN-10: 9080763357

ISBN-13: 9789080763357

320 pagina's


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

 

INTRODUCTIE

EN

DANKBETUIGING

De kern van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran is het "Hoofdstuk 8: De Leider of de Raad van Leiderschap".

Een herschrijving van theocratie in een islamitische vorm. Daarom is besloten om de bron van dit hoofdstuk: Het boek "Het Gezag van de geestelijke" van grootayatollah Khomeini ook aan de vertaling van deze Grondwet toe te voegen. Zo wordt de lezer gelegenheid geboden om de bron van de kern van deze grondwet ter beschikking te hebben.

Om reden dat de algehele inhoud van "de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran", op verschillende data, door "de Raad van experts", het Iraanse parlement "de Islamitische Raad", "de Raad van Hoeders van de Grondwet", "de Raad van Arbitrage" en door onder andere grootayatollah Khomeini is goedgekeurd en omdat het gros van de leden van deze raden hoge islamitische theologen ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het islamitische gehalte gegarandeerd. Bovendien wordt deze grondwet in het dagelijkse leven gehandhaafd in een islamitisch land.

 

De inhoud van dit boek is betreffende de islamitische wetgeving, beter gezegd Ďde Sjariaí*, conform de Koran en de theologische bronnen voornamelijk opgebouwd volgens de Sjiitische geloofsrichting van de islam.

 

Om een gangbare vertaling van de teksten uit het Perzisch, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, is gekozen voor een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ĎV.í, als afkorting van de vertaler. Er is ook een toelichting op enkele gebruikte begrippen.

 

Naast een algemene inhoudsopgave van de "Islamitische Grondwet" (bladzijde 5) en een algemene inhoudsopgave van het "Islamitisch Manifest" (bladzijde 95) en een lijst van toelichting op de gebruikte begrippen (bladzijde 297) vindt men ook een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen van de "Islamitische Grondwet" (bladzijde 85) en een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen van het "Islamitisch Manifest" (bladzijde 285) om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.


* Sjaria (Sharia):

De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid. (V.)


 

Alfabetische inhoudsopgave van de grondwet

aanvullingen van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran/Inleiding, reparaties, wijzigingen en 33

aanvullingen v/d Grondwet/Herzieningen, veranderingen en 35

algemene grondslagen 39

Begin van de volksopstand 20

bevoegdheden v/d Islamitische Raad/de competenties en de 57

buitenlandse politiek/de 76

competenties en de bevoegdheden v/d Islamitische Raad/de 57

dankbetuiging/Introductie en 7

de buitenlandse politiek 76

de Islamitische Revolutie/de Krijgsmacht en het Leger van de Wachters van 75

de Wachters van de Islamitische Revolutie/de Krijgsmacht en het Leger van 75

de Rechterlijke Macht 77

de ministers/het presidentschap van de Republiek en 68

de Radio en Televisie 81

de herziening van de Grondwet 83

de Raad van Leiderschap/Leider of 64

de raden 63

de Hoge Raad voor de nationale veiligheid 81

de bevoegdheden v/d Islamitische Raad/de competenties en 57

de Republiek en de ministers/het presidentschap van 68

de competenties en de bevoegdheden v/d Islamitische Raad 57

de Islamitische Raad/het parlement, 54

de Wetgevende Macht 54

de financiŽle zaken/de economie en 49

de Grondwet/de herziening van 83

de nationale veiligheid/de Hoge Raad voor 81

de Uitvoerende Macht 68

de economie en de financiŽle zaken 49

De prijs die het volk betaalde 23

economie en de financiŽle zaken/de 49

Economie is een middel en niet een doel 27

financiŽle zaken/de economie en de 49

geestelijke/Gezag van de rechtvaardige 27

geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, het officiŽle schrift, de officiŽle 44

Geschiedenis van de grondwet in Iran/Vůůr de Islamitische Revolutie (februari 1979) 14

Geschiedenis van de grondwet in Iran/Na de Islamitische Revolutie (februari 1979) 14

Geschiedenis van de grondwet in Iran 14

Gezag van de rechtvaardige geestelijke 27

Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran/Inleiding, reparaties, wijzigingen en aanvullingen van de 33

grondslagen/algemene 39

grondwet/Justitie in de 29

Grondwet/Vrouw in de Islamitische 28

Grondwet/de herziening van de 83

Grondwet/Herzieningen, veranderingen en aanvullingen v/d 35

Grondwet/Het bevel van grootayatollah Khomeini inzake herziening van de 16

GRONDWET VOOR DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 37

GRONDWET VOOR DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 19

hegemonierecht v/h volk en de daaruit ontstane Machten/het 53

herziening v/d Grondwet/Het bevel van grootayatollah Khomeini inzake 16

herziening van de Grondwet/de 83

Herzieningen, veranderingen en aanvullingen v/d Grondwet 35

het volksrecht 45

het presidentschap van de Republiek en de ministers 68

het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, 44

het hegemonierecht v/h volk en de daaruit ontstane Machten 53

het Leger van de Wachters van de Islamitische Revolutie/de Krijgsmacht en 75

het parlement, de Islamitische Raad 54

het volk en de daaruit ontstane Machten/h hegemonierecht v 53

Het ideologische leger 29

Het bevel grootayatol. Khomeini inzake herziening Grondwet 16

Hoge Raad voor de nationale veiligheid/de 81

ideologische leger/Het 29

Inleiding/GRONDWET ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 19

Inleiding, reparaties, wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran 33

Inleiding 19

Introductie en dankbetuiging 7

Islamitische Raad/het parlement, de 54

Islamitische Raad/de competenties en de bevoegdheden v/d 57

Islamitische Revolutie/ Krijgsmacht & Leger v/d Wachters v/d 75

Islamitische staatsvorm 22

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN/GRONDWET VOOR DE 37

Justitie in de grondwet 29

Khomeini inzake herziening van de Grondwet/Het bevel van grootayatollah 16

Krijgsmacht en het Leger van de Wachters van de Islamitische Revolutie/de 75

leger/Het ideologische 29

Leger van de Wachters van de Islamitische Revolutie/de Krijgsmacht en het 75

Leider of de Raad van Leiderschap 64

Leiderschap/Leider of de Raad van 64

macht/Uitvoerende 30

Macht/de Wetgevende 54

Macht/de Uitvoerende 68

Macht/de Rechterlijke 77

Machten/het hegemonierecht v/h volk en de daaruit ontstane 53

media/Publieke 30

ministers/het presidentschap van de Republiek en de 68

Na de Islamitische Revolutie (februari 1979)/Geschiedenis van de grondwet in Iran 14

nationale veiligheid/de Hoge Raad voor de 81

officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, het 44

officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, het officiŽle schrift, de 44

officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, het officiŽle schrift, de 44

officiŽle taal, het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de 44

parlement, de Islamitische Raad/het 54

politiek de buitenlandse76

presidentschap van de Republiek en de ministers/het 68

Publieke media 30

Raad van Leiderschap/Leider of de 64

Raad voor de nationale veiligheid/de Hoge 81

raden/de 63

Radio en Televisie/de 81

Rechterlijke Macht/de 77

regeren in de Islam/Wijze van het 24

reparaties, wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran/Inleiding, 33

Republiek en de ministers/het presidentschap van de 68

Revolutie/de Krijgsmacht en het Leger van de Wachters van de Islamitische 75

schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle taal, het officiŽle 44

Staat/officiŽle taal, het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de 44

staatsvorm/Islamitische 22

taal, het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat/de officiŽle 44

Televisie/de Radio en 81

Uitvoerende Macht/de 68

Uitvoerende macht 30

veiligheid/de Hoge Raad voor de nationale 81

veranderingen en aanvullingen v/d Grondwet/Herzieningen, 35

vlag van de Staat/de/officiŽle taal, het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de 44

volk betaalde/De prijs die het 23

volk en de daaruit ontstane Machten/het hegemonierecht v/h 53

volk/Woede van het 23

volksopstand/Begin van de 20

volksrecht/het 45

Volksvertegenwoordigers 31

Vůůr de Islamitische Revolutie (februari 1979)/Geschiedenis van de grondwet in Iran 14

Vrouw in de Islamitische Grondwet 28

Wachters van de Islamitische Revolutie/de Krijgsmacht en het Leger van de 75

Wetgevende Macht/de 54

Wijze van het regeren in de Islam 24

wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran/Inleiding, reparaties, 33

Woede van het volk 23

 

EINDE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

VAN DE ISLAMITISCHE GRONDWET

 


INHOUDSOPGAVE VAN DE ISLAMITISCHE GRONDWET

Introductie en dankbetuiging 7

Geschiedenis van de grondwet in Iran 14

Vůůr de Islamitische Revolutie (februari 1979) 14

Na de Islamitische Revolutie (februari 1979) 14

Het bevel van grootayatollah Khomeini inzake herziening van de Grondwet 16

GRONDWET VOOR DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 19

Inleiding 19

Begin van de volksopstand 20

Islamitische staatsvorm 22

Woede van het volk 23

De prijs die het volk betaalde 23

Wijze van het regeren in de Islam 24

Gezag van de rechtvaardige geestelijke 27

Economie is een middel en niet een doel 27

Vrouw in de Islamitische Grondwet 28

Het ideologische leger 29

Justitie in de grondwet 29

Uitvoerende macht 30

Publieke media 30

Volksvertegenwoordigers 31

Inleiding, reparaties, wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet voor de Islamitische Republiek Iran 33

Herzieningen, veranderingen en aanvullingen van de Grondwet 35

GRONDWET VOOR DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 37

Hoofdstuk 1 algemene grondslagen 39

Hoofdstuk 2 de officiŽle taal, het officiŽle schrift, de officiŽle geschiedenis en de vlag van de Staat 44

Hoofdstuk 3 het volksrecht 45

Hoofdstuk 4 de economie en de financiŽle zaken 49

Hoofdstuk 5 het hegemonierecht van het volk en de daaruit ontstane Machten 53

Hoofdstuk 6 de Wetgevende Macht 54

Chapiter 1 het parlement, de Islamitische Raad 54

Chapiter 2 de competenties en de bevoegdheden van de Islamitische Raad 57

Hoofdstuk 7 de raden 63

Hoofdstuk 8 de Leider of de Raad van Leiderschap 64

Hoofdstuk 9 de Uitvoerende Macht 68

Chapiter 1  het presidentschap van de Republiek en de ministers 68

Chapiter 2 de Krijgsmacht en het Leger van de Wachters van de Islamitische Revolutie 75

Hoofdstuk 10 de buitenlandse politiek 76

Hoofdstuk 11 de Rechterlijke Macht 77

Hoofdstuk 12 de Radio en Televisie 81

Hoofdstuk 13 de Hoge Raad voor de nationale veiligheid 81

Hoofdstuk 14 de herziening van de Grondwet 83

Alfabetische inhoudsopgave van de Grondwet 85

Islamitisch Manifest

oftewel "Het gezag van de Geestelijke"

van de grootayatollah Khomeini 93

Inhoudsopgave van het Gezag van de Geestelijke 95

TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 297

 

 EINDE INHOUDSOPGAVE VAN DE ISLAMITISCHE GRONDWET


Alfabetische inhoudsopgave van het boek: "Het gezag van de Geestelijke

Aan wie behoort het rechterschap toe? 187

aanstelling / Het bewijzen v/h gezag v/d geestelijke door de 222

aantal van de Islamitische geboden / Studie inzake een 131

aantal Koranverzen / Een 195

Aboe al-Bochtori / Overlevering volgens 212

Ali, d zoon v Aboetalib, God schenke hem vrede! /Handelwijze v/d Emir der gelovigen, Imam 127

altijd / Post van de geestelijken bestaat voor 210

Analogisch gezag 157

andere soorten van gezag / Het verschil tussen het islamitische gezag en 147

Asjoera! / Schep een 258

beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen v/d Profeet/De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, het opperbevelhebberschap v/h leger, het 182

Benodigde eigenschappen v/d verwezenlijking v/d doelen 164 Berechting hoort aan de rechtvaardige geestelijke toe 188

berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de 182

bevestiging uit de Razawische theologie / Een 223

bevestigingen / Overige 224

bevrijding van de verdrukte en onvermogende mensen / De noodzaak van de 139

bewijzen v/h gezag v/d geestelijke door de aanstelling / Het 222

bij maatschappelijke gebeurtenissen? / Tot wie moeten wij ons wenden 191

Bijeenkomsten ten dienste van promotie en educatie 256

brengen de onderdrukkende regimes ten val / Wij 279

Correctie in de theologiecentra 264

Correctie van schijnstrenggelovigen 272

defensie / Geboden inzake Nationale 134

Dialoog over d overlevering: "Indien er een gelovige sterft," 175

Dialoog over de door Aboe al-Bochtori aangegeven overlevering 213

Dialoog over de ware overlevering Qaddah / 211

Dialoog over de overlevering: "De geestelijken zijn vertrouwelingen van de profeten ...." 175

dienste van promotie en educatie / Bijeenkomsten ten 256

Distantie van de sporen van het gedachtegoed en ethiek van het kolonialisme 264

doelen van het gezag / Hoge 163

doelen / Gezag is een middel voor d verwezenlijking v hoge 162

doelen/Benodigde eigenschappen v/d verwezenlijking v deze 164

educatie / Bijeenkomsten ten dienste van promotie en 256

een lange strijd / Verzet in 260

een Asjoera! / Schep 258

een middel voor d verwezenlijking v hoge doelen / Gezag is 162

Een aantal Koranverzen 195

Een bevestiging uit de Razawische theologie 223

ťťnwording / De noodzaak van de islamitische 138

eigenschappen voor de verwezenlijking van deze doelen / Benodigde 164

Eigenschappen van de gezaghebber 152

Eigenschappen v/d gezaghebber in d tijd v/d Verborgenheid 155

Emir der gelovigen, Imam Ali, de zoon van Aboetalib, God schenke hem vrede! / Handelwijze v/d 127

ethiek van het kolonialisme / Distantie van de sporen van het gedachtegoed en 264

FinanciŽn / Geboden inzake 131

gebeurtenissen? / Tot wie moeten wij ons wenden bij maatschappelijke 191

geboden / Geboden inzake verkrijging van rechten en de strafrechtelijke 135

geboden / Noodzaak van de voortzetting v/d uitvoering van 125

geboden / Studie inzake een aantal van de Islamitische 131

Geboden inzake Nationale defensie 134

Geboden inzake verkrijging van rechten en de strafrechtelijke geboden 135

Geboden inzake FinanciŽn 131

gedachtegoed en ethiek van het kolonialisme / Distantie van de sporen van het 264

geestelijke volgens de overleveringen / Het gezag van de 167

geestelijke door de aanstelling / Het bewijzen v/h gezag v/d 222

geestelijke / Het gezag van de 156

geestelijke toe / Berechting hoort aan de rechtvaardige 188

geestelijken bestaat voor altijd / Post van de 210

geestelijken / Opvolgers v/d edele Profeet, God schenke hem zegen en heil!, zijn rechtvaardige 167

geestelijken uitgesloten van het gezag? / Zijn 209

geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen v/d Profeet / De 182

geestelijken zijn vertrouwelingen van de profeten ...." / Dialoog over de overlevering: "De 175

Geestelijken zijn uitverkozen tot het hebben van gezag 206

Geestelijken van de islam zijn het ijkpunt van de zaken 205

gelovige sterft," /Dialoog over d overlevering: "Indien er een 175 gezag / Geestelijken zijn uitverkozen tot het hebben van 206

gezag volgens de overleveringen / De noodzaak van het 141

gezag van de geestelijke / Het 156

gezag / De wijze van het islamitische 147

gezag / Natuurlijk 160

gezag v/d geestelijke door de aanstelling / Het bewijzen v/h 222

gezag en andere soorten van gezag / Het verschil tussen het islamitische 147

gezag / Strijdplan voor het oprichten van het islamitische 251

gezag/Het verschil tussen h islamitische gezag en andere soorten v147

gezag / Hoge doelen van het 163

gezag / Analogisch 157

gezag van de geestelijke volgens de overleveringen / Het 167

Gezag volgens de wet 183

Gezag is een middel v/d verwezenlijking van hoge doelen 162

gezag? / Zijn geestelijken uitgesloten van het 209

gezaghebber / Eigenschappen van de 152

gezaghebber in d tijd v/d Verborgenheid/Eigenschappen v/d 155

handeling v/d Profeet, God schenke hem zegen en heil!/Traditie en 124 Handelwijze v/d Emir der gelovigen, Imam Ali, de zoon van Aboetalib, God schenke hem vrede! 127

hof-geestelijken / Verstoting van 277

hoge doelen / Gezag is een middel v de verwezenlijking van 162

Hoge doelen van het gezag 163

ijkpunt van de zaken / Geestelijken van de islam zijn het 205

Imam Ali, de zoon van Aboetalib, God schenke hem vrede! / Handelwijze v/d Emir der gelovigen,127

Indien er een gelovige sterft," /Dialoog over d overlevering: "175 inhoud van de wetten van de Islam / Kwaliteit en 128

Inleiding 101

islam / Politieke uitspraak van de 204

islam zijn het ijkpunt van de zaken / Geestelijken van de 205

Islam / Kwaliteit en inhoud van de wetten van de 128

islamitische gezag / Strijdplan voor het oprichten van het 251

islamitische ťťnwording / De noodzaak van de 138

islamitische gezag en andere soorten van gezag / Het verschil tussen het 147

islamitische gezag / De wijze van het 147

Islamitische geboden / Studie inzake een aantal van de 131

kolonialisme / Distantie van de sporen van het gedachtegoed en ethiek van het 264

Koranverzen / Een aantal 195

Kwaliteit en inhoud van de wetten van de Islam 128

land en de berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake de uitvoering v/d wetten, het opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h 182

leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h 182

maatschappelijke gebeurtenissen? / Tot wie moeten wij ons wenden bij 191

machten/Uitsluiting v/d rechtsverkrijging bij onrechtmatige 203

mensen / De noodzaak van de bevrijding van de verdrukte en onvermogende 139

middel v de verwezenlijking van hoge doelen / Gezag is een 162

Nationale defensie / Geboden inzake 134

Natuurlijk gezag 160

nood van uitvoerende organen / De 123

noodzaak van de bevrijding van de verdrukte en onvermogende mensen / De 139

noodzaak van het gezag volgens de overleveringen / De 141

noodzaak van de islamitische ťťnwording / De 138

noodzaak van politieke revolutie / De 135

Noodzaak van de voortzetting v/d uitvoering van geboden 125

Nota bene van de vertaler 99

Omar bin Hanzala aangenomen overlevering / De door 202

onderdrukkende regimes ten val / Wij brengen de 279

onrechtmatige machten/Uitsluiting v/d rechtsverkrijging bij 203

onvermogende mensen / De noodzaak van de bevrijding van de verdrukte en 139

opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en d berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, het 182

oprichten van het islamitische gezag / Strijdplan voor het 251

oprichten van een staatsvorm / Redenen voor het 123

Opvolgers v/d edele Profeet, God schenke hem zegen en heil!, zijn rechtvaardige geestelijken 167

organen / De nood van uitvoerende 123

Overige bevestigingen 224

overlevering Qaddah / Dialoog over de ware 211

overlevering / De door Omar bin Hanzala aangenomen 202

overlevering: "De geestelijken zijn vertrouwelingen van de profeten ...." / Dialoog over de 175

overlevering: "Indien er een gelovige sterft," /Dialoog over d 175 overleveringen / De noodzaak van het gezag volgens de 141

overleveringen / Het gezag van de geestelijke volgens de 167

Overlevering volgens /Aboe al-Bochtori / 212

politieke revolutie / De noodzaak van 135

Politieke uitspraak van de islam 204

Post van de geestelijken bestaat voor altijd 210

Profeet / De geestelijken zijn inzake de uitvoering v/d wetten, het opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen v/d 182

Profeet, God schenke hem zegen en heil!/Traditie en handeling v/d 124 Profeet, God schenke hem zegen en heil!, zijn rechtvaardige geestelijken /Opvolgers v/d edele 167

profeetschappen en de taken v/d profeten / Het doel van de 179

profeten ...." / Dialoog over de overlevering: "De geestelijken zijn vertrouwelingen van de 175

profeten / Het doel van de profeetschappen en de taken v/d 179

Proloog 105

promotie en educatie / Bijeenkomsten ten dienste van 256

Razawische theologie / Een bevestiging uit de 223

rechten en de strafrechtelijke geboden / Geboden inzake verkrijging van 135

rechterschap toe? / Aan wie behoort het 187

rechtsverkrijging bij onrechtmatige machten / Uitsluiting v/d 203

rechtvaardige geestelijke toe / Berechting hoort aan de 188

rechtvaardige geestelijken / Opvolgers v/d edele Profeet, God schenke hem zegen en heil!, zijn 167

Redenen voor het oprichten van een staatsvorm 123

regimes ten val / Wij brengen de onderdrukkende 279

revolutie / De noodzaak van politieke 135

samenleving, d verdediging v/h land e/d berechting vertrouwelingen v/d Profeet / De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h leger, h beheer v/d 182

Schep een Asjoera! 258

schijnstrenggelovigen / Correctie van 272

sporen van het gedachtegoed en ethiek van het kolonialisme / Distantie van de 264

staatsvorm / Redenen voor het oprichten van een 123

strafrechtelijke geboden/Geboden inzake verkrijging rechten e/d 135 strijd / Verzet in een lange 260

Strijdplan voor het oprichten van het islamitische gezag 251

Studie inzake een aantal van de Islamitische geboden 131

taken v/d profeten / Het doel v/d profeetschappen en de 179

ten val / Wij brengen de onderdrukkende regimes 279

ten dienste van promotie en educatie / Bijeenkomsten 256

theologie / Een bevestiging uit de Razawische 223

theologiecentra / Zuivering in de 274

theologiecentra / Correctie in de 264

tijd v/d Verborgenheid / Eigenschappen v/d gezaghebber in de 155

Tot wie moeten wij ons wenden bij maatschappelijke gebeurtenissen? 191

Traditie en handeling v/d Profeet, God schenke hem zegen en heil! 124  

Uitsluiting v/d rechtsverkrijging bij onrechtmatige machten 203

uitspraak van de islam / Politieke 204

uitverkozen tot het hebben van gezag / Geestelijken zijn 206

uitvoerende organen / De nood van 123

uitvoering van geboden / Noodzaak v/d voortzetting van de 125

uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen v/d Profeet / De geestelijken zijn inzake de 182

Verborgenheid / Eigenschappen v/d gezaghebber in de tijd v/d 155

verdediging v/h land en de berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake de uitvoering v/d wetten, het opperbevelhebberschap v/h leger, h beheer v/d samenleving, de 182

verdrukte en onvermogende mensen /De noodzaak van de bevrijding van de 139

verkrijging van rechten en de strafrechtelijke geboden Geboden inzake 135

verschil tussen het islamitische gezag en andere soorten van gezag / Het 147

Verstoting van hof-geestelijken 277

vertaler / Nota bene van de 99

vertrouwelingen van de profeten ...." / Dialoog over de overlevering: "De geestelijken zijn 175

vertrouwelingen v/d Profeet / D geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d wetten, h opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, de verdediging v/h land en de berechting 182

verwezenlijking v hoge doelen / Gezag is een middel voor de 162

verwezenlijking v/d doelen / Benodigde eigenschappen v/d 164

Verzet in een lange strijd 260

volgens de overleveringen / Het gezag van de geestelijke 167

voortzetting v/d uitvoering van geboden / Noodzaak van de 125

ware overlevering Qaddah / Dialoog over de 211

wenden bij maatschappelijke gebeurtenissen? / Tot wie moeten wij ons 191

wet / Gezag volgens de 183

wetten, het opperbevelhebberschap v/h leger, het beheer v/d samenleving, d verdediging v/h land e/d berechting vertrouwelingen van de Profeet / De geestelijken zijn inzake d uitvoering v/d 182

wetten van de Islam / Kwaliteit en inhoud van de 128

wie behoort het rechterschap toe? / Aan 187

wie moeten wij ons wenden bij maatschappelijke gebeurtenissen? / Tot 191

Wij brengen de onderdrukkende regimes ten val 279

wijze van het islamitische gezag / De 147

zaken / Geestelijken van de islam zijn het ijkpunt van de 205

Zijn geestelijken uitgesloten van het gezag? 209

Zuivering in de theologiecentra 274

EINDE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

VAN ONDERWERPEN

VAN HET ISLAMITISCH MANIFEST

 


INHOUDSOPGAVE

VAN HET

ISLAMITISCH MANIFEST

Nota bene van de vertaler 99

Inleiding 101

Proloog 105

Redenen voor het oprichten van een staatsvorm 123

De nood van uitvoerende organen 123

Traditie en handeling van de Profeet, God schenke hem zegen en heil! 124

Noodzaak van de voortzetting van de uitvoering van geboden 125

Handelwijze van de Emir der gelovigen, Imam Ali, de zoon van Aboetalib, God schenke hem vrede! 127

Kwaliteit en inhoud van de wetten van de Islam 128

Studie inzake een aantal van de Islamitische geboden 131

Geboden inzake FinanciŽn 131

Geboden inzake Nationale defensie 134

Geboden inzake verkrijging van rechten en de strafrechtelijke geboden 135

De noodzaak van politieke revolutie 135

De noodzaak van de islamitische ťťnwording 138

De noodzaak van de bevrijding van de verdrukte en onvermogende mensen 139

De noodzaak van het gezag volgens de overleveringen 141

De wijze van het islamitische gezag 147

Het verschil tussen het islamitische gezag en andere soorten van gezag 147

Eigenschappen van de gezaghebber 152

Eigenschappen v/d gezaghebber in de tijd v/d Verborgenheid 155

Het gezag van de geestelijke 156

Analogisch gezag 157

Natuurlijk gezag 160

Gezag is een middel voor de verwezenlijking van hoge doelen 162

Hoge doelen van het gezag 163

Benodigde eigenschappen voor de verwezenlijking van deze doelen 164

Het gezag van de geestelijke volgens de overleveringen 167

Opvolgers van de edele Profeet, God schenke hem zegen en heil!, zijn rechtvaardige geestelijken 167

Dialoog over de overlevering: "Indien er een gelovige sterft," 175

Dialoog over de overlevering: "De geestelijken zijn vertrouwelingen van de profeten ...." 175

Het doel van de profeetschappen en de taken van de profeten 179

De geestelijken zijn inzake de uitvoering van de wetten, het opperbevelhebberschap van het leger, het beheer van de samenleving, de verdediging van het land en de berechting vertrouwelingen van de Profeet 182

Gezag volgens de wet 183

Aan wie behoort het rechterschap toe? 187

Berechting hoort aan de rechtvaardige geestelijke toe 188

Tot wie moeten wij ons wenden bij maatschappelijke gebeurtenissen? 191

Een aantal Koranverzen 195

De door Omar bin Hanzala aangenomen overlevering 202

Uitsluiting v/d rechtsverkrijging bij onrechtmatige machten 203

Politieke uitspraak van de islam 204

Geestelijken van de islam zijn het ijkpunt van de zaken 205

Geestelijken zijn uitverkozen tot het hebben van gezag 206

Zijn geestelijken uitgesloten van het gezag? 209

Post van de geestelijken bestaat voor altijd 210

Dialoog over de ware overlevering Qaddah 211

Overlevering volgens Aboe al-Bochtori 212

Dialoog over de door Aboe al-Bochtori aangegeven overlevering 213

Het bewijzen v/h gezag van de geestelijke door de aanstelling 222

Een bevestiging uit de Razawische theologie 223

Overige bevestigingen 224

Strijdplan voor het oprichten van het islamitische gezag 251

Bijeenkomsten ten dienste van promotie en educatie 256

Schep een Asjoera! 258

Verzet in een lange strijd 260

Correctie in de theologiecentra 264

Distantie van de sporen van het gedachtegoed en ethiek van het kolonialisme 264

Correctie van schijnstrenggelovigen 272

Zuivering in de theologiecentra 274

Verstoting van hof-geestelijken 277

Wij brengen de onderdrukkende regimes ten val 279

Alfabetische inhoudsopgave van het boek: "Het gezag van de Geestelijke" 285

TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 297

EINDE

INHOUDSOPGAVE

VAN

ISLAMITISCH MANIFEST


TOELICHTING OP ENKELE

GEBRUIKTE BEGRIPPEN

Abbsiden-dynastie: bekleedde vanaf 750 tot 1258 het islamitische kalifaat. De sjiieten geloven dat deze dynastie het kalifaat onrechtmatig aan Imam Ali en zijn nakomelingen heeft ontnomen.

al-Aqsa-moskee: De Rotskoepelmoskee ofwel de moskee van Omar ligt in al-Qoeds (Jeruzalem).

al-Kafie fi al-hadis: bekend als "Kafie" is ťťn van de vier belangrijkste theologische boeken van de sjiieten. Het is geschreven door Mohammed bin Yaqoeb Koleini.

Ali Bin Yaqtin (ca. 741-798): was een minister in de tijd van de Abbasiden-dynastie en had een band met de 7de sjiitische Imam.

Allameh: Ayatollah sjeik Dzjamal-al-din Hassan bin Yoesef bin Ali bin Motahhar Helli (ca. 1234-1308) ťťn van de grote islamitische theologen.

Aqil: was de broer van Imam Ali. Hier wordt waarschijnlijk het volgende verhaal bedoeld uit het boek "Nahdzj-al-balaqa" van Imam Ali, de 215de oratie:

"Bij God, mijn blinde broer Aqil verkeerde in bittere armoede. Hij vroeg mij een bescheiden hoeveelheid graan uit de staatseigendommen die aan de moslims toebehoren. Zijn kinderen waren hongerig en hun gezichten waren grauw van de honger. Aqil stelde zijn vraag herhaaldelijk en ik luisterde naar zijn woorden.

Aqil dacht dat ik zijn woorden zou verwerkelijken, mijn geloof zou verloochenen en hem uit de staatskas zou geven waarop hij geen recht had. Ik pakte een heet stuk ijzer en ik bracht het naar zijn lichaam zodat hij een lesje zou leren. Hij liet een kreet van pijn horen en verbrandde bijna door de hitte die hij vlak bij zijn lichaam voelde. Ik sprak tot hem: "Mogen alle moeders huilen om jouw rouw! Je laat een kreet horen om de hitte van een stuk ijzer wat zelfs jouw lichaam nog niet heeft geraakt, terwijl jij mij met jouw vraag in het vuur van de Al-machtige God doet terechtkomen!"

Asjoera: De tiende dag van de maand Moharram van de islamitische kalender (ca. 682), waarop wordt gezegd dat de kleinzoon van de Profeet, de derde sjiitische Imam Hossein, na een reeks wreedheden ten opzichte van hemzelf, zijn gezin, familie en medestanders is vermoord samen met de anderen. Nog steeds herdenken de sjiieten deze dag als een dag van rouw. Asjoera is de meest belangrijke rouwdag bij de sjiieten. Sommigen slaan zich op de borst of met gesels op hun rug als teken van rouw.

Bani-Hasjem-stam is genoemd naar Hasjem, de overgrootvader van de Profeet.

Bloedrechthebbenden: De familieleden ofwel bloedverwanten van een vermoorde persoon. De bloedrechthebbende mag in plaats van vergelding een door de wet bepaald smartengeld eisen; dit smartengeld voor de moord op een moslim-vrouw is de helft van dat voor een moslim-man.

Chadzjeh Nasir: Mohammed bin Hassan Toesi (ca. 1200-1273) was ťťn van de grote islamitische filosofen en geleerden.

Chadzjeh Nasir": Mohammed bin Hassan Toesi (ca. 1200-1273) was ťťn van de grote islamitische filosofen en geleerden.

Charadzj: De belasting die wordt geheven van gronden die door de moslims worden veroverd. Deze belasting moet worden betaald aan de islamitische staat.

Choms-gift: Een belasting die van bepaalde zaken, zoals oorlogsbuit, mijnen, schatten en dergelijke, wordt geheven.

Dzjafari-school / De: Genoemd naar de zesde sjiitische Imam Sadeq, bekend als Imam Dzjafar. Hij is de zoon van de vijfde Imam

Mohammed Baqer en zijn opvolger als Imam. [circa702-764].

Dzjahad al-Akbar" (= De Grootste Strijd). Deze term is ontleend aan het volgende verhaal:

Toen het leger van de Profeet Mohammed triomferend uit een oorlog terugkeerde, sprak de Profeet hen toe: "Heden hebben jullie Ďde Kleine Strijdí gewonnen. Echter, jullie zijn echte winnaars als jullie de "Dzjahad al-Akbar" (= De Grootste Strijd) winnen."

Omdat de oorlog die zij hadden gewonnen de grootste oorlog was die zij ooit hadden gewonnen, vroegen zij met verbijstering wat een nog grotere strijd zou inhouden dan de door hen gewonnen strijd.

De Profeet sprak: "Dzjahad al-Akbar" (= De Grootste Strijd) is de strijd tegen jezelf. Indien jij in de strijd tegen je lusten, egoÔsme, hebzucht en overige negatieve eigenschappen overwint, dan ben je de ware winnaar van "Dzjahad al-Akbar" (= De Grootste Strijd).

Dzjaziya: De belasting die de andersgelovigen aan de islamitische staat dienen af te dragen om in een islamitisch land te mogen leven.

Eťnie-plicht is ieders plicht. Iedereen is verplicht om deze te vervullen. Met de vervulling daarvan door ťťn persoon, vervalt de plicht van de anderen niet. Zoals het verrichten van een dagelijks gebed of het vasten. Kefai-plicht is ieders plicht. Echter, vervalt deze plicht voor anderen als ťťn persoon deze vervult. Zoals het begraven van een moslim. Terwijl het begraven van een moslim een plicht is voor iedereen, vervalt deze plicht als ťťn persoon de begrafenis uitvoert.

Emir der gelovigen / De: oftewel Imam Ali (ca. 599-644): De eerste Imam van de sjiieten. Schoonzoon en neef van de Profeet Mohammed. De vierde kalief van de soennieten.

Fadak was een dorp dat na een oorlog in het bezit kwam van de

Profeet. Hij schonk dit op Gods bevel aan zijn dochter Fatima en

derhalve wordt dit beschouwd als haar nalatenschap.

Gezaghebber van de zakení oftewel ĎWali-ye amrí = p◊C żŪőř

Grootayatollah Seyyed Hassan Qomi, de medegevangene van grootayatollah Khomeini, d.d 2 augustus 1961. Hij werd tot aan de Iraanse Islamitische Revolutie verbannen. Tijdens deze revo-lutie keerde hij naar zijn verblijfplaats Masjhads terug.

Hamedan: Stad in Noordwest Iran.

Hanafi, Sjafeíi, MalekŪ en Hanbali zijn vier Soennitisch-islami-tische-geloofsrichtingen.

Hanbali, Hanafi, Sjafeíi en MalekŪ zijn vier Soennitisch-islami-tische-geloofsrichtingen.

Haroen al-Rasjid (ca. 766-809) ťťn van de machtigste Abbasiden kaliefen.

Hasbiya zaken / De: De deugdzame zaken die door de Sjaria worden aangeraden. Zodra enkelen dit volbrengen, vervalt de plicht van anderen. Zoals het aanraden tot het goede en het afraden van het kwade; verdediging en berechting.

De uitvoering van deze zaken in de tijd van de Verborgenheid is aan de rechtvaardige geestelijke.

Hasjemiden is de stam waarvan de Profeet afstamt.

Heer der Martelaren (ca. 690): Bijnaam van de derde sjiitische imam, Hossein, de kleinzoon van de Profeet. Imam Hossein werd in Karbala vermoord.

Imam Baqer (ca. 760): De kleinzoon van Imam Hossein. Hij is de vijfde Imam van de sjiieten en naar de sjiitische overleveringen werd hij vergiftigd.

Imam Reza: De achtste Imam bij de sjiieten. Zijn graf ligt in de stad Masj-had, in de provincie Chorasan, in het noord-oosten van Iran. Hij was verbannen naar Iran.

Imam Hassan (ca. 670): De kleinzoon van de Profeet en de oudste zoon van Imam Ali. Hij is de tweede Imam van de sjiieten en naar de sjiitische overleveringen werd hij vergiftigd.

Khomein, centraal Iran, de geboorteplaats van grootayatollah Khomeini.

Koefa: Een stad in het huidige SyriŽ.

Losbandigheid op de aarde" Het is een term uit de Koran die ook in het Wetboek van Islamitisch Strafrecht voorkomt. Wie wordt veroordeeld wegens het bedrijven van losbandigheid op de aarde verdient de in het onderstaande artikel beschreven straffen:

Artikel 190- De boetedoening voor het bedrijven van losbandigheid en oorlog op aarde tegen God, wordt in ťťn van de vier onderstaande vormen geŽxecuteerd:

1- Ter dood brengen;

2- Ophangen;

3- Eerst wordt de rechterhand geamputeerd en daarna het linkerbeen;

4- Verbannen.

(Wetboek van Islamitisch Strafrecht, ISBN: 90-801363-7-9)

Malayer: Stad Malayer ligt in west Iran.

MalekŪ, Hanafi, Sjafeíi en Hanbali zijn vier Soennitisch-islamitische-geloofsrichtingen.

Marw was een grote stad in de grote provincie Chorazan, in het noorden van oud-PerziŽ.

Medina: De Saoedische stad Medina. Deze stad wordt de stad van de Profeet genoemd, want deze stad is na de emigratie van de Profeet vanuit zijn geboortestad Mekka gecultiveerd.

Mirza Mohammed Taqi Sjirazi (ca. 1920): was een grootayatollah die een fatwa uitvaardigde tot de strijd tegen de Engelse regering in Irak.

Mirzaye Sjirazi (ca. 1815-1894) was een grootayatollah die een fatwa uitvaardigde over het boycotten van tabak. De Engelsen hadden een concessionaris recht over de verkoop van tabak. Door deze fatwa werd de concessionaris ontbonden.

Moesawi: is de achternaam van grootayatollah Khomeini. Kho-meini is zijn pseudoniem, herleid uit zijn geboortestad Khomein in centraal Iran.

Mohammed-ali-mirza: Een sjah van de Qadzjariden-dynastie (1870-1925)

Nadzjaf: is een heilige stad in Irak, waar het mausoleum en de moskee van Imam Ali (ca. 577-644), de schoonzoon van de Profeet, zich bevinden. Deze stad is een groot bedevaartsoord voor Sjiieten. Imam Ali is de eerste Imam van de Sjiieten en de vierde Kalief van de Soennieten. Nadzjaf vormt naast de stad Qom in Iran het grootste theologische opleidingscentrum. De meeste invloedrijke sjiitische grootayatollahís verblijven in deze twee steden.

Omawiden-dynastie: bekleedde vanaf 660 tot 750 het islamitische kalifaat. De sjiieten geloven dat deze dynastie het kalifaat onrechtmatig aan Imam Ali en zijn nakomelingen heeft ontnomen.

Osmaanse Rijk (1600): Tegen het eind van de 16de eeuw hadden de islamitische Osmaanse Turken het merendeel van de gebieden rondom de Middellandse Zee veroverd, waaronder delen van Europa. Een reeks oorlogen met Rusland, Oostenrijk en Polen in de 17de en 18de eeuw verkleinde en verzwakte het rijk, dat uiteindelijk na de Eerste Wereldoorlog uiteen viel.

Pakrawan, de baas van de Iraanse inlichtingendienst (SAVAK) tijdens de gevangenschap van grootayatollah Khomeini, d.d. 2 augustus 1961.

Politiek /De is kinderloos!" is een verwijzing naar een uitspraak

over de politiek en betekent dat in de politiek alles is toegestaan.

Bijvoorbeeld een vader brengt een zoon om ůf een zoon zijn vader omwille van de macht.

Qadir-woestijn: Deze passage verwijst naar de Qadir-woestijn. Sjiieten geloven, dat toen de Profeet Mohammed van zijn laatste bedevaart naar Mekka terugkeerde, hij Imam Ali tot zijn opvolger

benoemde in de plaats Qadir. Alleen sjiieten vieren deze gebeurtenis.

Razawische theologie, oftewel "Theologie van Reza, de 8ste sjiitische Imam, is een complex van theologische geboden die aan deze Imam worden toegeschreven

Reza-sjah Pahlawi (ca. 1890 - 1940), de oprichter van de Pahlawiden-dynastie en de vader van Mohammed Reza-sjah, die door de Islamitische Republiek van Khomeini ten val is gebracht. Reza-chan is een oude titel die van Reza-sjah die enigszins beledigend klinkt.

Risala: Letterlijk betekent dit dissertatie en naar lezing van de islamitisch-sjiitische geloofsrichting betekent dit een soort islamitische talmoed of islamitische encycliek, die als een proefschrift door een grootayatollah wordt geschreven. Dit is als het ware de interpretatie van een grootayatollah van de Koran en van andere islamitische voorschriften en bronnen zoals het levenspatroon van de Profeet Mohammed en van andere heiligen, in het bijzonder sjiitische Imams, met beschouwingen over en leefregels voor het maatschappelijk en godsdienstig leven.

Salem bin Mokarram bin Abdollah Konasi: bekend als Abi Chadidzja, was een discipel van de 6de en 7de sjiitische Imams.

Schriftgelovigen: zijn voornamelijk Christenen, Joden en Zarathoestra-gelovigen. Deze mogen in een islamitisch land verblijven onder de bescherming van het islamitische gezag, mits zij Dzja-ziya-gift (belasting) en Charadzj-gift (belasting) betalen.

Sjafeíi, MalekŪ, Hanafi, en Hanbali zijn vier Soennitisch-islamitische-geloofsrichtingen.

Sjah-sultan-Hossein van de Safawiden-dynastie: De laatste sultan van de Safawiden-dynastie (ca. 1502 - 1736). Hij was een diepgelovig mens en een onbekwaam heerser. Het verhaal gaat, dat toen de Afghanen Iran en de hoofdstad Isfahan veroverden, hij zijn kroon aan de nieuwe heersers schonk met de woorden: "Het was Gods wil, dat ik tot nu toe koning was. Het is Gods wil dat u nu koning bent."

Sjahi Een oude munt van messing. Er gaan twintig sjahi in ťťn rial. Rial is een munt met de laagste waarde in het huidige Iran, te vergelijken met een cent.

Sjaria (Sharia): De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid.

Sjeik Sadoeq: Mohammed Ali bin Hossein bin Moesa bin Babe-wee Qomi (ca. 991) is een grote overleveringsgeleerde van de sjiitische islam.

Sjeik Morteza Ansari: Een grote sjiitische geloofsgeleerde.

Sjeiken / De Twee: De eerste Kalief, de opvolger van de Profeet, Aboe Bakir (ca. 572-634) en de Tweede Kalief Omar (ca. 590-644). De sjiieten erkennen dezen niet als opvolger van de Profeet.

Taqoet: Het woord Taqoet betekent letterlijk: Rebellie (opstandige) ten opzichte van God. Echter het betekent afgod, duivel of degene die iets anders dan God aanbiedt. Uit de islamitische literatuur blijkt dat de Egyptische Faraoís de beste voorbeelden van een Taqoet zijn. In de Islamitische Republiek Iran wordt de Sjah ook als Taqoet aangeduid. De aanhangers van de Sjah worden als Taqoets bestempeld.

Twaalfde Imam / De: van de sjiieten leidde ongeveer 68 jaar een verborgen bestaan. In die periode stonden vier representanten met

hem in verbinding. Deze periode wordt "kleine Verborgenheid"

genoemd. Na deze periode begon zijn "grote Verborgenheid" en

deze duurt voort tot de dag van heden.

Verborgen Imam: De sjiieten [de sjiitische-Twaalf-Imams-islami-tische-geloofsrichting] eisten aanvankelijk het leiderschap van de Mohammedaanse Gemeente op voor Ali, de schoonzoon van de Profeet, en zijn afstammelingen. Deze worden door hen Leiders of Imams genoemd. De Twaalfde, de laatste Imam leidt, als een soort messias, sinds circa het jaar 920 tot op heden, een verborgen bestaan. Vanuit zijn verborgenheid houd hij het oog op de ontwikkeling van de Gemeente om ťťnmaal, aan het einde der dagen, als de rechtvaardige Imam naar voren te treden. Hij wordt geÔdentificeerd als de in de eschatologie bekende figuur van Mahdi of "Rechtgeleide Heerser" die eenmaal zal opstaan en de aarde met gerechtigheid vervullen.*

* Deze noot is tot stand gekomen met behulp van aantekeningen uit de vertaling van het boek: "De redder uit de dwaling van al-Ghazzali", vertaald door dr. J.H. Kramers. (overleden in 1951) / Scriptorium, een reeks van eeuwige geschriften, Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers MCMLI, 1951.)

Verborgenheid, de Verborgen Imam: De sjiieten [de sjiitische-Twaalf-Imams-islamitische-geloofsrichting] eisten aanvankelijk het leiderschap van de Mohammedaanse Gemeente op voor Ali, de schoonzoon van de Profeet, en zijn afstammelingen. Deze worden door hen Leiders of Imams genoemd. De Twaalfde, de laatste Imam leidt, als een soort messias, sinds circa het jaar 920 tot op heden, een verborgen bestaan. Vanuit zijn verborgenheid houd hij het oog op de ontwikkeling van de Gemeente om ťťnmaal, aan het einde der dagen, als de rechtvaardige Imam naar voren te treden. Hij wordt geÔdentificeerd als de in de eschatologie bekende figuur van Mahdi of "Rechtgeleide Heerser" die eenmaal zal opstaan en de aarde met gerechtigheid vervullen.*

* Deze noot is tot stand gekomen met behulp van aantekeningen uit de vertaling van het boek: "De redder uit de dwaling van al-Ghazzali", vertaald door dr. J.H. Kramers.

Waardeloze mannetje / Dat: is Esmail Rain en zijn boek is: "Hoqoeq-begirane Ingilis dar Iran" (= De salarisontvangers van Engeland in Iran). Referentie: Bladzijde 102 en 103.

Wetsvinder: Moedzjtahid, een groot islamitische theoloog oftewel grootayatollah die bevoegd is om een fatwa, ofwel een door een islamitisch rechtsgeleerde geformuleerd decreet of vonnis, uit te vaardigen. Deze persoon vindt als het ware de wet uit de Koran en uit de overleveringen en past die toe in diens tijd. Daarom is in de Sjiitisch-Islamitische leer het kiezen van een overleden wets-vinder om deze na te volgen niet toegestaan.*

*Het woord wetsvinder is ontleend aan dr. J.H. Kramers (overleden in 1951), de vertaler van het boek: "De redder uit de dwaling van al-Ghaz-zali", / Scriptorium, een reeks van eeuwige geschriften, Amsterdam, N.V.

De Arbeiderspers MCMLI, 1951.)

Witte Revolutie / De: was het begin van de volksopstand. (Circa 1961, de hervormingen van Mohammed Reza Sjah pahlawi inzake het wetsvoorstel van het verlenen van immuniteit aan Amerikaanse militairen in Iran, inzake vrouwenstemrecht, inzake grondverdeling onder de boeren en betreffende een aantal andere zaken.

Yazid: Zoon van Moawiya (ca. 690), de tweede Omawiden-kalief. Imam Hossein, de derde imam van de sjiieten, kwam tegen zijn gezag in opstand. Yazid vermoordde Imam Hossein en het grootste deel van zijn gezin en zijn discipelen. Hij nam de overlevenden in gijzeling.

Zakat-gift: Een belasting die van dieren, goud, contant geld en van graan, gist dadels en rozijnen wordt geheven.

Zarara: Abd Raba bin Aíaaein Sjeybani Koefi (ges. ca. 767). Hij was ťťn van grote discipelen van de 5de en 6de sjiitische Imams.

Zeedi is een sjiitisch-islamitische-geloofsrichting.

 

EINDE TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN


DE PRIJS VOOR ……N EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  

Ä 70 Euro*


* Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit BelgiŽ of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS