103jaar

Hommage aan het honderdderde geboortejaar van Sadegh Hedayat!

17 februari 1903, Teheran, Iran - 8 april 1951, Parijs, Frankrijk


Sadegh Hedayat

BOODSCHAP 

VAN

KAFKA

&

DE
ZWERFHOND

 

Vertaalwerk: Dr. Ali Soleimani

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 


Oorspronkelijke titel:

kpËÎÞ ûÌv & DǾDÆ ûÖDìJ

Payamè Kafka & Sagè Welgard

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi) en aantekeningen: Soleimani, Ali

 

De afbeeldingen op de omslag zijn de meest beroemde foto van Franz Kafka en betreft een kopie uit de Iraanse encyclopedie Farhang-e Farsi Mo’in en een kopie van de omslag van de Perzische 7de druk van ‘De zwerfhond’.

 

De foto op pagina 4 is de meest beroemde foto van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit de 4de Perzische druk van ‘Boodschap van Kafka’.

 

De foto op pagina 9 is één van de laatste foto’s van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit een privé collectie.

 

De afbeelding van de plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise op pagina 99 is een kopie van een plattegrond, uitgegeven door Editions Vermet Paris.

 

De foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat op pagina 101 is uit het archief van Het Talenhuis.

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel, Drachten - Nederland

ISBN-10: 90-807633-7-3 ISBN-13: 978-90-807633-7-1

Eerste druk: 17 februari 2006

 

 

Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.:(+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info@talenhuis.com

Sadegh Hedayat 1903 - 1951

 


INHOUDSOPGAVE

Annotatie 9

Inleiding 11

Boodschap van Kafka

een essay van Sadegh Hedayat 13

Encyclopedische Levensbeschrijving van Kafka 73

Werken van Kafka volgens overige bronnen 75

Een korte levensbeschrijving van

Sadegh Hedayat 79

De zwerfhond 87

Plattegrond van de begraafplaats

Le Père Lachaise 99

Foto van het grafmonument van

Sadegh Hedayat 101

Literatuurlijst 103

Verdere literatuur 104

De zwerfhond (In het Perzisch) 107-115

(í@@@@@@@@voD¾) 107 - 115 kpËÎÞ ûÌv

 


ANNOTATIE

103 jaar Sadegh Hedayat

Het is voor meer dan negen en negentig procent van de kinderen van Adam gewoon, dat de dood hun einde betekent. Het is voor meer dan negen en negentig procent van de rest ook gewoon, dat zij met de titel van overledene, zaliger, wijlen of dergelijke in de geschiedenis verdwijnen.

Uiteindelijk bereikt van die laatste minder dan één procent het leven zonder dood. Eigenlijk is voor deze groep de dood nog maar het begin. Het begin van groot worden en blijvend groter worden. Natuurlijk niet in de betekenis van groot worden tot volmaaktheid. Nee, het groot worden in de betekenis van kennis.

Met de dood van een ieder uit deze groep, begint het stralen van een bundel licht, die met de dag stralender wordt tot deze persoon een zon wordt of een prachtige ster in zijn of haar gemaakte heelal.

Voor de lieden van deze groep is de dood het ochtendgezang van de overwinning op de duisternis.

Pas na de dood van deze mensen, maken hun eigen cultuurgenoten kennis met hun betekenis en langzamerhand mensen van andere culturen. Op een gegeven moment worden ze gewaardeerd en bewonderd door iedereen en overal.

Deze mensen zijn de makers van de grote wens van de mensheid.

En Sadegh Hedayat is ongetwijfeld één van hen. Zijn begin van groot worden is al begonnen.

 

‚‚‚

 

Het is voor Het Talenhuis een bijzondere eer om het werk van deze grootmeester van de Perzische literatuur in het Nederlands te mogen uitgeven. Bij leven en welzijn zal de uitgever ieder jaar, rond februari, een werk van Sadegh Hedayat publiceren.

 

Voor het volgende jaar staat zijn boek ‘Neerangestan’ (Het land van bedrog) op de agenda.

 

17 februari 2006,

Het Talenhuis.

Van deze reeks zijn eerder bij Het Talenhuis verschenen:

Heer Hadzji, 2003, 90-801363-9-5

De zwerfhond, 2003, 90-807633-1-4

Juffrouw Alawiyeh, 2004, 90-807633-4-9


INLEIDING

 

Voor de interpretatie van het werk van Sadegh Hedayat zijn zijn vertalingen uit de westerse literatuur van groot belang. Met name die van een aantal werken van Franz Kafka in het Perzisch. De bekendste daar-van is zijn vertaling van ‘De metamorfose’.

Zijn bijzondere kennis en begrip van Kafka is onvoorstelbaar. Het effect van Kafka op zijn werk en levenswijze is niet bescheiden. Daarom is besloten om zijn essay over Kafka in het Nederlands te vertalen.

Omdat het verhaal ‘De zwerfhond’ van Sadegh Hedayat bijzonder bij deze atmosfeer past, is derhalve besloten om dit ook aan deze vertaling toe te voegen.

‘De zwerfhond’ is reeds met het honderdste geboortejaar van Hedayat in een kleine uitgave gepubliceerd.

De oorspronkelijke Perzische tekst van ‘De zwerfhond’ is ook aan het eind van dit boek toegevoegd.

De voetnoten zijn van Sadegh Hedayat.

De lange zinnen van Hedayat zijn vaak niet in kortere zinnen te verdelen. Daarom probeert de vertaler dergelijke zinnen met een ‘én’ of een andere mogelijkheid in het Nederlands als een lange zin te behouden.

In het algemeen heeft de Perzische taal, in tegenstelling tot het Nederlands, capaciteit voor lange zinnen. Dit gegeven vormt voor de meeste vertalers derhalve een hinderpaal.

Tenslotte is de ondergetekende iedereen waardering en hartelijke dank verschuldigd die een bijdrage heeft geleverd, zodat dit boek in het Nederlands kan worden gelezen.

 

Drachten, 17 februari 2006,

Dr. Ali Soleimani.


BOODSCHAP 

VAN 

KAFKA

Praag 3 juli 1883 – sanatorium Kierling, bij Wenen, 3 juni 1924

Een essay door Sadegh Hedayat

Kafka:

"Door de rechterdeur betreden de mensen de kamer, waar ‘de Raad van voogdijschap voor gezinnen’ zich bevindt. Zij luisteren naar de laatste woorden van de laatste spreker. Zij onthouden dit en verdwijnen door de linkerdeur.

Zodra zij buiten komen, verkondigen zij hun oordeel aan alle wereldbewoners. Het oordeel dat gebaseerd is op de laatste woorden is correct. Echter, volgens de feitelijkheden, incorrect.

Indien de mensen een oordeel zouden uiten, wat absoluut correct zou zijn, moesten zij in die kamer blijven en lid worden van ‘de Raad van voogdijschap voor gezinnen’. En dit feit ook maakte hen wezenlijk onbevoegd tot het uiten van een objectief oordeel!"

Schaars zijn de schrijvers, die voor het eerst een nieuwe methode, een gedachtegoed of thema introduceren. Vooral een nieuwe betekenis, die vóór hen niet bestond. Kafka is kunstenaar onder de schrijvers van dit kaliber.

Een lezer die met de wereld van Kafka te maken krijgt, wordt naar hem toegetrokken, terwijl hij gebroken en verbijsterd is geraakt. Zodra men de poort van de wereld van Kafka achter zich heeft gesloten, voelt men de nawerking daarvan in zijn eigen leven. En ontdekt men dat die wereld ook geen impasse is. Kafka spreekt met ons over een wereld die duister en ingewikkeld lijkt, terwijl we in eerste instantie niet in staat zijn om zijn wereld met onze maatstaven te meten. Waarover wordt dan gesproken? Over oneindigheid? Over God? Duivel en engel? Neen! Helemaal niet. Er wordt niet over dergelijke zaken gesproken.

Er wordt over simpele en eenvoudige onderwerpen van ons dagelijks leven gesproken. Daar ontmoeten we gewone mensen. We komen een bureauambtenaar tegen die dezelfde zorgen en problemen heeft als wij ook hebben. Hij spreekt in onze taal met ons. Kortom, alles loopt zijn natuurlijke weg. Maar, plots pakt het gevoel van spanning ons aan! Alle dingen die voor ons ernstig, logisch en gewoon waren, verliezen in één keer hun betekenis. De wijzer van de klok begint anders te lopen. De afstanden komen niet overeen met onze maatstaven. De lucht verzacht en wij krijgen het benauwd. Is het omdat het niet logisch is? Neen, integendeel. Alles heeft een reden en logica. Een soort tegen-reden. Een bandeloze logica, die men niet kan tegenhouden. Het komt, omdat we zien dat deze gewone, gehoorzame mensen die in hun werk precies waren en met ons meeleefden en dachten zoals wij denken, allemaal werklui en medestanders van ‘DE LEEGTE’ waren. Ze waren arme automatische machines. Hoe serieuzer en belangrijker hun werk, hoe absurder.

De dagelijkse zaken, het volbrengen van de taken, het zich inspannen en alles waar wij aan gewend waren en de zaken die voor ons gewoon waren, kregen onder de pen van Kafka een absurde, lege en soms angstaanjagende betekenis.

Het kind van Adam is een alleen, eenzelvig, eenzaam en troosteloos wezen. Het leeft als een anonymus, in een asociaal land, waar niet zijn huis en haard is. Het krijgt geen band met een ander en kan geen betrekking met iemand aangaan. Het weet het zelf ook, want uit zijn blik en gedrag is dit waar te nemen. Het probeert iets te verbergen.

Ondanks het feit dat zijn geheim openbaar wordt, probeert het zich ergens te plaatsen. Het weet dat het teveel is. Het is ook niet vrij in denken, gedrag en doen en laten. Het is te beleefd ten opzichte van anderen. Het probeert vrijspraak te verkrijgen. Het schept voorwendsels. Het vlucht van het ene voorwendsel naar het andere. Maar het is gegijzeld door zijn eigen voorwendsels, want het kan zijn voeten niet over de lijn krijgen die om hem heen is getekend.

We zijn naamlozen in een wereld waar vele vallen voor onze voeten zijn gezet. Wat wij ook tegen komen, is leegte.

Dit produceert spanning en zenuwachtigheid. Wij komen in dit vreemde land steden, mensen, staten en soms een vrouw tegen. Maar, we moeten gebogen de gang waar wij in vastzitten door- en voorbijgaan, want aan beide zijden staan muren. Het is ieder moment mogelijk dat wij worden aangesproken en aangehouden, want er volgt ons voortdurend een geheime veroordeling. We kennen de wetten, waardoor wij bedreigd worden, niét. En er is ook niemand die ons daarin leiding kan geven. We moeten zelf ons werk doen.

Aan wie wij ook bescherming vragen, hij zegt: "U weer?" en vervolgt zijn weg. We hebben wellicht een fout begaan, waarvan we geen benul hebben. Of we zijn er op een gebrekkige wijze van op de hoogte. Het feit is dat wij een zonde hebben begaan. Zodra wij in deze wereld kwamen, werden we het onderwerp van beoordeling. De duur van ons leven lijkt op een nachtmerrie. Ons leven komt tussen de tanden van de wielen van justitie aan zijn einde.

Uiteindelijk komen we in aanmerking voor de hoogste straf. En op een benauwde middag, steekt degene die ons in de naam van de wet gearresteerd heeft, een mes in ons hart. En we worden door een hondendood ontzield. De beul en het slachtoffer zijn beiden zwijgzaam. Dit is het kenmerk van onze tijd, waarin geen persoonlijkheid te bekennen is. Deze is zoals zijn wet gewetenloos en onbarmhartig.

Hoewel het uitzicht in voldoende mate wreed is, vloeit er echter geen bloed uit ons hart. Het spoor van de messteek in onze nek is heel moeilijk herkenbaar. De angst is de enige vluchtweg voor de hedendaagse mens, die de gehele duur van zijn leven benauwd en met angst en beven heeft geleefd.

Het ontstaan van het afschrikwekkende werk van Kafka tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog, had een serieuzer motief dan literaire verliefdheid. Men moet inzien dat hij een diepere vraag had gesteld.

...


DE 

ZWERFHOND

 

 

Een paar kleine winkels, zoals een bakkerij, een slagerij, een kruidenier, twee theehuizen en een barbier, allen voor de eerste levensbehoeften, vormden het plein van Waramin.

Het plein en de mensen waren in de verzengende zon half verbrand, half geroosterd en verlangden naar het eerste namiddagbriesje en de schaduw van de nacht. De mensen, winkels, bomen en dieren waren verlamd door werk en strijd. De hitte drukte zwaar op hun koppen.

Een wolk van fijn stof en gruis verduisterde de kobaltblauwe hemel. Het autoverkeer versterkte dit nog.

Aan één kant van het plein stond een oude plataan. Zijn stam was hol en leeg. Opdringerig spreidde hij zijn jichtige, kronkelende, gebogen takken. In de schaduw van zijn bestofte bladeren had men een brede en grote bank neergezet, waarop twee jongetjes luidruchtig rijstepap en gebrande pompoenpitjes zaten te verkopen. Een dikke brij van afvalwater zakte door de goot bij het theehuis en gleed verder.

Het enige indrukwekkende bouwwerk was de beroemde toren van Waramin. De helft van zijn gebarsten cilindrische kolom met het kegelvormig bovenstuk was zichtbaar. De mussen die in zijn vervallen bakstenen nissen genesteld hadden, waren door de hitte ook stil en dommelden weg.

Alleen het gejank van een hond verbrak af en toe de stilte. Deze hond was een Schotse collie. Zijn bek had de kleur van de rook van verbrand stro. Op zijn poten had hij zwarte vlekken. Het leek alsof hij door de modder gehold had en de modder aan zijn poten was blijven kleven. Zijn oren waren tuitvormig. Zijn staart leek op een schuier. Hij had vuile golvende haren en twee ogen als met menselijke schranderheid straalden uit zijn behaarde kop.

In de diepte van zijn ogen was als het ware een menselijke geest zichtbaar.

Vanaf de nacht waarop het leven hem had bezield, golfde er iets van oneindigheid in zijn ogen en dat droeg een boodschap met zich mee, die men niet kon begrijpen.

Deze boodschap gloorde altijd achter zijn oogopslag. Deze straalde noch licht noch kleur uit. Het was een ongelooflijk iets, net zoals dat te zien is in de ogen van een gewonde ree. Niet alleen was er een gelijkenis tussen zijn ogen en de ogen van een mens; er was ook een soort gelijkwaardigheid zichtbaar. Twee groenblauwe ogen vol van pijn, leed en afwachting zoals dat alleen aan de kop van een zwerfhond te zien is. Het leek alsof niemand zijn bezeerde en smekende blikken had gezien en begrepen.

Voor de bakkerij had de bediende hem geslagen. Bij de slagerij had de knecht hem met stenen bekogeld.


Waramin: Een stad vlakbij Teheran.

...


 


 

Het grafmonument van Sadegh Hedayat op de begraafplaats Le Père Lachaise.


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 15/-* ---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 5% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 10%korting;                       meer dan 10 exemplaren 15% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS