112jaar

Hommage aan het honderdentwaalfde geboortejaar van Sadegh Hedayat!

17 februari 1903, Teheran, Iran - 8 april 1951, Parijs, Frankrijk


Sadegh Hedayat

شترگاوپلنگ

 

Kameelkoepanter

 

Vertaalwerk: dr. Ali Soleimani

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND


 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

Oorspronkelijke titel:
 

شترگاوپلنگ

 

Kameelkoepanter

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi) en aantekeningen: Soleimani, Ali

Tekeningen en omslagontwerp: Meijer, Ilse.

De foto op pagina 3 is de meest beroemde foto van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit de 2e Perzische druk van ‘neweshtehaye parakandeh’ [losse schrijvens], uit 1965.

De foto op pagina 7 is één van de laatste foto's van Sadegh Hedayat en betreft een kopie, afkomstig van het internet.

De afbeelding op pagina 351 is de laatste aantekening van Sadegh Hedayat en betreft een kopie, afkomstig van het internet.

De afbeelding van de plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise op pagina 353 is een kopie van een plattegrond, uitgegeven door Editions Vermet Paris.

De foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat op pagina 355 komt uit het archief van Het Talenhuis.

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel, Drachten - Nederland

ISBN/EAN: 978-90-78660-26-2

NUR-code: 302

NUR-omschrijving: Vertaalde literaire roman, novelle
 

Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.: (+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info.talenhuis.com

 

Sadegh Hedayat 1903 - 1951

 


INHOUDSOPGAVE

 

Voorwoord
7

Inhoudsopgave
9

Kameelkoepanter
13

Woord vooraf
15

Lijst van boeken die per kilo worden aangeboden
17

Perzische vertelseltjes
21

Meneertje Muis
27

Geitje en Meitje
[Nederlands: ‘De wolf en de zeven geitjes’]
33

Rood Hoofddoekje
[Nederlands: ‘Roodkapje’]
39

De trooststeen
45

Levenswater
59

Oerasjima Taro,
de visser, een Japans sprookje
111

Een andere versie van een stuk van ‘Oerasjima Taro, de visser’
120

De dood
121

De mens en het dier
127

Bekoring [fonetisch: Naz]
183

Moderne stijlen in de Perzische dichtkunst
205

Algemeen ontwerp voor een folkloristisch onderzoek in een district
225

Nawoord
297

Een korte levensbeschrijving van Sadegh Hedayat
323

De laatste aantekening van Sadegh Hedayat
351

Plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise
353

Foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat
355

Literatuurlijst
357

Verdere literatuur
359

Bij Het Talenhuis zijn verschenen
363
 


Voorwoord

112 jaar Sadegh Hedayat

Het is voor meer dan negen-en-negentig procent van de kinderen van Adam gewoon dat de dood hun einde betekent.
Het is voor meer dan negen-en-negentig procent van de rest ook gewoon dat zij met de titel van overledene, zaliger, wijlen of dergelijke in de geschiedenis verdwijnen.
Uiteindelijk bereikt van die laatste minder dan één procent het leven zonder dood. Eigenlijk is voor deze groep de dood nog maar het begin. Het begin van groot worden en blijvend groter worden.
Natuurlijk niet in de betekenis van groot worden in volmaaktheid.
Met de dood van een ieder uit deze groep begint het stralen van een bundel licht, die met de dag stralender wordt tot deze persoon een zon wordt of een prachtige ster in zijn of haar zelfgemaakte heelal.
Voor de lieden van deze groep is de dood het ochtendgezang van de overwinning op de duisternis.
Pas na de dood van deze mensen maken hun eigen cultuurgenoten kennis met hun betekenis en langzamerhand mensen van andere culturen ook. Op een gegeven moment worden ze overal en door iedereen gewaardeerd en bewonderd.
Deze mensen zijn de vervullers van de grote wens van de mensheid. En Sadegh Hedayat is ongetwijfeld één van hen. Zijn begin van groot worden is al begonnen.
***

In deze reeks zijn eerder bij Het Talenhuis verschenen:

1- Heer Hadzji, 2003, 90-801363-9-5
2- De zwerfhond, 2004, 90-807633-1-4
3- Juffrouw Alawiyeh, 2005, 90-807633-4-9
4- Boodschap van Kafka & De zwerfhond, 2006, 90-807633-7-3
5- Boek van bedrog, 2007, 978-90-78660-02-6
6- Het Paarlen Kanon, 2008, 978-90-78660-04-0
7- Een teil met zeepbellen, 2009, 978-90-78660-08-8
8- De blinde uil, 2010, 978-90-78660-15-6
9- Levend begraven en S.G.L.L., 2011, 978-90-78660-18-7
10- Maanziek, Sampingué en de Magie, 2012, 978-90-78660-00-2
11- Liederen van Khayyam, 2013, 978-90-78660-21-7
12- Het Trekzakje Wak Wak Sahab, 2014, 978-90-78660-24-8
13- Kameelkoepanter, 2013, 978-90-78660-21-7
 


Kameelkoepanter:

Het fabeltje gaat, dat toen een Iraniër voor de eerste keer een giraf zag, hij daar geen naam voor had. Dit dier was in zijn beleving zo lang als een kameel, zo dik als een koe en zijn vlekken leken op die van een panter. Daarom noemde hij de giraffe Kameelkoepanter.
Wanneer men iets chaotisch, raar of ongewoon vindt, noemt men dat Kameelkoepanter. Ook bij een mix van alles en nog wat gebruikt men dit woord. Kameelkoepanter wordt in het Nederlands een ratjetoe genoemd, ofwel: allegaartje, bouillabaisse, mengelmoes, rommel, rommeltje, zootje, hutspot, rats, stamppot en … .
Kameelkoepanter: Het fabeltje gaat, dat toen een Iraniër voor de eerste keer een giraf zag, hij daar geen naam voor had. Dit dier was in zijn beleving zo lang als een kameel, zo dik als een koe en zijn vlekken leken op die van een panter. Daarom noemde hij de giraffe Kameelkoepanter.
Wanneer men iets chaotisch, raar of ongewoon vindt, noemt men dat Kameelkoepanter. Ook bij een mix van alles en nog wat gebruikt men dit woord. Kameelkoepanter wordt in het Nederlands een ratjetoe genoemd, ofwel: allegaartje, bouillabaisse, mengelmoes, rommel, rommeltje, zootje, hutspot, rats, stamppot en … .

 


Woord vooraf


S
inds 2002 publiceert Het Talenhuis rond zeventien februari, de geboortedag van Hedayat, een boek van deze Iraanse schrijver.

Met de publicatie van “Kameelkoepanter”, ofwel een bloemlezing van een aantal werken van Hedayat die hier en daar zijn gepubliceerd, eindigt de jaarlijkse uitgave van een boek van Sadegh Hedayat.
De ontwikkeling van de laatste jaren op het gebied van publicatie van boeken op papier, heeft bijgedra-gen aan dit besluit.

Er rest nog een aantal boeken van hem dat niet door Het Talenhuis is vertaald en gepubliceerd.
Het Talenhuis zal eventuele toekomstige vertalingen van de werken van Hedayat digitaal publiceren, wellicht op het internet.

Gedurende de laatste vijftien jaar dat Het Talenhuis werken van Hedayat vertaalde en uitgaf, hebben ve-len hieraan meegewerkt. Een woord van dank gaat uit naar al deze mensen.

Het Talenhuis ziet achteraf al deze publicaties als een experiment op het gebied van collectief vertaalwerk. Of deze proef geslaagd is, laten wij graag aan het oordeel van de lezer over.

Om dit woord vooraf heel ongewoon, en eigenlijk heel “Kameelkoepanter”, af te sluiten, hierbij de vol-gende mededeling:

Het Talenhuis verkoopt vanaf nu al haar gepubli-ceerde papieren boeken per kilo! Men kan dus meer-dere titels tegelijkertijd aanschaffen op basis van hun gewicht. Met andere woorden: men kan een kook-boek, een wetboek, een roman en wat voor andere titels men ook maar wil, samen op de weegschaal leggen en per kilo afrekenen, zoals op de markt: Wie maakt me los?!

De weegschaal van het Talenhuis is van zolder ge-haald om uw bestelling zorgvuldig af te wegen, zij is nauwkeurig geijkt.

De prijzen zijn als volgt: 35 euro per kilo, inclusief verzendkosten, ofwel: 3,5 eurocent per gram!

Minimale afname: een halve kilo!


Drachten, 17 februari 2015
dr. Ali Soleimani
 


Lijst van boeken
die per kilo worden aangeboden
N/A = Niet Aanwezig; niet meer leverbaar!

 

N/A = Niet Aanwezig; niet meer leverbaar.

 

Nr.:      Titel:                                                                            ISBN:                         Eerste druk:     Gewicht

1          Oden van mijn land                                                       90-90042717              1991                [N/A]

2          Een fotokopie van een bloementuin                                90-90057307              1992                [N/A]

3          Tweezaamheid                                                            90-80136328               1993                [N/A]

4          Drie rivieren in één zee                                                90-80136352               1993                 [N/A]

5          Legenden uit Azerbeidzjan                                           90-80136344               1993                 [N/A]

6          Wat betekent het gedicht                                              90-8013631x               1993                 [N/A]

7          Gedichten van Baba Taher Oryan                                 90-80136336               1993                75 gr.

8          Gegroet Hedarbaba van Sjahriyar                                 90-80136360               2000                 75 gr.

9          Wetboek van Islamitisch Strafrecht                              90-80136379               2001                 245 gr.

10        Islamitisch Burgerlijk Wetboek                                    90-80136387               2002                  360 gr.

11        Heer Hadzji van Sadegh Hedayat                                90-80136395               2003                  225 gr.

12        De Zwerfhond van Sadegh Hedayat                             90-80763314               2003                30 gr.

13        Verhalen van Perzische spreekwoorden                        90-80763322               2004                 480 gr.

14        Islamitisch Personen en Familierecht                            90-80763330               2004                 725 gr.

15        Juffrouw Alawiyeh van Sadegh Hedayat                      90-8073349                 2005                  110 gr.

16        Islamitische Grondwet & Islamitisch Manifest              90-80763357               2005                  455 gr.

17        Vrouwtje Vlinder van Bijan Mofid                               90-80763365               2005                  165 gr.

18        Boodschap van Kafka van S. Hedayat                         90-80763373               2006                  160 gr.

19        Islamitische Strafvordering                                         90-80763381               2006                   415 gr.

20        Islamitische Geboden (Risala)                                    90-8076339X               2006                   665 gr.

21        Het Kleine Zwarte Visje van Behrangi                        978-90-78660-01-9      2006                   160 gr.

22        Boek van Bedrog van S. Hedayat                              978-90-78660-02-6      2007                   410 gr.

23        Islamitische Burgerlijke Rechtsvordering                     978-90-78660-08-3      2007                  650 gr.

24        Het Paarlen Kanon van S. Hedayat                            978-90-78660-04-0      2008                  445 gr.

25        Een teil met zeepbellen / Hedayat                              978-90-78660-08-8      2009                  285 gr.

26        Samen met oud vrouwtje (folklore)                            978-90-78660-06-4      2009                  90 gr.

27        Tante Kakkerlak (folklore)                                        978-90-78660-05-7      2009                  65 gr.

28        Amir Arsalan en Farrokhlaqa (folklore)                      978-90-78660-07-1      2009                  240 gr.

29        De Muis en de Kat van Obeid Zakani                        978-90-78660-09-5      2009                  65 gr.

30        Perzische spreekwoorden in verhalen                         978-90-78660-10-1     2009                  480 gr.

31        Perzische Folklore (Cassette met 6 boeken)               978-90-78660-11-8      2009                 1.240 gr.

32        De heilige boom en de houthakker                             978-90-78660-13-2     2009                 95 gr.

33        Mevrouw Kookboek uit Iran                                      978-90-78660-14-9     2009                475 gr.

34        De blinde uil van Sadegh Hedayat                             978-90-78660-15-6     2010                  365 gr.

35        De engelen en … Ahmad Shamlu                              978-90-78660-16-3     2010                 20 gr.

36        Kookboek van mevrouw Griet                                  978-90-78660-17-0     2010                 455 gr.

37        Levend begraven Sadegh Hedayat                            978-90-78660-18-7     2011                  375 gr.

38        Olikoe bewerker; dr. Ali Soleimani                            978-90-78660-19-4     2011                 370 gr.

39        Maanziek, Sampingué van Hedayat                           978-90-78660-00-2     2012                 345 gr.

40        De zeven bruiden, Nezami Gandzjawi                       978-90-78660-20-0     2012                 250 gr.

41        Liederen van Khayyam van Hedayat                         978-90-78660-21-7     2013                 640 gr.

42        Epos Rostam van Abolqasem Ferdowsi                      978-90-78660-22-4     2013                 310 gr.

43        De koran                                                                 978-90-78660-23-1     2014                 940 gr.

44        Het Trekzakje Wak Wak Sahab Sadegh Hedayat        978-90-78660-24-8     2014                675 gr.

45        Ethiek van Nasir                                                       978-90-78660-25-5     2014               790 gr.

45        Kameelkoepanter Sadegh Hedayat                              978-90-78660-26-2     2015               630 gr.

 

N/A = Niet Aanwezig; niet meer leverbaar.


 

 


NAWOORD

  

De werken van Sadegh Hedayat kunnen in drie genres ingedeeld worden:

I. Werken met een psychologisch ontledend gehalte, met andere woorden: chirurgie op het individu. Deze zijn voor een groot deel vertaald in de Europese talen, onder andere in het Nederlands. Met dit soort werken hebben de Europeanen met Sadegh Hedayat kennisgemaakt;

II         Werken met een historisch en folkloristisch gehalte. Deze zijn als het ware studies die Hedayat heeft gemaakt. Ze zijn als naslagwerk te vinden in iedere Iraanse bibliotheek. Weinig van deze werken zijn in de Europese talen vertaald;

III        Werken met een satirisch gehalte. Sommigen noemen het ‘zwarte satire’, ‘gefrustreerde satire’, ‘bittere satire’, ‘woedende satire’ enzovoort. De satire van Hedayat is echter ‘zwarte, gefrustreerde, bittere en woedende satire’. Deze werken zijn wel in de Europese talen te lezen.

“Kameelkoepanter” behoort tot alle drie genres.

De omstandigheden van de tijd van Sadegh Hedayat speelden een grote rol in zijn aandacht voor de Perzische cultuur en folklore.

Bij het bestuderen van de levensloop van zijn korte leven van achtenveertig jaar zijn de brieven van Hedayat van groot belang. Door zijn brieven maakt men kennis met een persoon die bij het gebruiken van woorden, bij het uitwerken van zijn gedachten en bij het overbrengen van zijn zorgen en gevoelens, zijn eigen stijl en terminologie heeft.

De stijl van Hedayat is het meest evenwichtig in de brieven die hij in de laatste vijf jaar van zijn leven heeft geschreven. In deze brieven schept hij met zijn pen een nieuwe dimensie waarin spreek en schrijftaal één taal worden. Met deze taal zet Hedayat de gebeurtenissen uiteen. In korte zinnen beschrijft hij op de meest eenvoudige manier wat hij beleeft en hoe hij wordt behandeld. Men kan de bewering van degenen die deze brieven het beste proza van Hedayat noemen, dichtbij de waarheid achten. Men treft in deze brieven de hoogtepunten aan van de satire van Hedayat over de geestelijke mishandelingen in zijn bestaan. Deze brieven vor-men een werk, dat zuivere kunst is van de waarheid en van de fantasie van de schrijver, in een fraaie vorm. Deze brieven bevatten de absolute en de naakte waarheid. Hedayat is met deze brieven begonnen toen hij ongeveer vierenveertig jaar oud was. Toen was hij een bekende schrijver die de bewondering  van  progressieve  intellectuelen  genoot. In die jaren was Hedayat een officiële ambtenaar aan de Universiteit van Teheran.

Dr. Shahid Noerai, de correspondent van Hedayat en de toenmalige attaché voor Economische Zaken bij de Iraanse ambassade in Parijs, schreef over die dagen van Hedayat het volgende: “Op dit moment werkt Hedayat aan de Faculteit van Schone Kunsten. Zijn salaris bedraagt 360 toeman. … Eigenlijk heeft hij daar niets te doen. Formeel is hij in dienst genomen als vertaler.

Er zijn echter geen teksten waarvan een vertaling kan worden gemaakt. … Iedere dag brengt hij daar een bezoek van een half uurtje. Hij neemt eerst zijn hoed af en legt deze ergens neer. Hij gaat op een stoel zitten en belt om een kopje thee met suikerklontjes te bestellen. Dan koekeloert hij even naar de muren. Als er een krant aanwezig is, pakt hij deze en bekijkt hij de eerste pagina. Hij leest deze echter niet. Na het drinken van zijn thee, pakt hij zijn hoed, zet hij deze op zijn hoofd en verdwijnt hij via dezelfde ingang als waardoor hij binnen was gekomen, zonder één woord met iemand te wisselen. Dit is het dagelijkse ritueel van Hedayat.

Hiermee heb ik geen woord geschreven dat in strijd is met de waarheid en heb ik ook niet overdreven.”

...

 


 

Het grafmonument van Sadegh Hedayat op de begraafplaats Le Père Lachaise.


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  30/- euro*
365 pagina

 --------------------------------------------- 

* N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


'Kameelkoepanter':

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS