Sjaria
 in het
Nederlands

Alle zeven boeken
van de
islamitische wetgeving, conform de sjaria, in het Nederlands,

in een chique cassette (kartonnen houder)

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

 

Sjaria

 

in

 

het

 

Nederlands

 

‘islamitische wetgeving, conform de sjaria, in het Nederlands,

 

ISBN/EAN: 978-90-78660-12-5

Formaat: 14,70 X 20,70 - totaal aantal pagina’s van zeven boeken: 2.560,

 aangeboden in een chique cassette (kartonnen houder).

De prijs voor één exemplaar, incl. BTW. en verzendkosten in Nederland: € 500

 

1 Wetboek van Islamitisch Strafrecht

ISBN (10): 90-801363-7-9

Formaat: 14,70 X 20,70  - 160 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 50

 

2 Islamitisch Burgerlijk Wetboek

ISBN (10): 90-801363-8-7

Formaat: 14,70 X 20,70 - 260 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 60

 

3 Islamitisch Personen- en Familierecht

ISBN (10): 90-807633-3-0

Formaat: 14,70 X 20,70 - 500 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 90

 

3 Islamitisch Personen- en Familierecht

ISBN (10): 90-807633-3-0

Formaat: 14,70 X 20,70 - 500 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 90

 

4     Islamitische Grondwet &

             Islamitisch Manifest

ISBN/EAN: 978-90-807633-5-7

Formaat: 14,70 X 20,70 - 300 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 70

 

5     Islamitische Strafvordering

ISBN/EAN: 978-90-807633-8-8

Formaat: 14,70 X 20,70 - 300 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 70

 

6 Islamitische geboden (Risala)

ISBN/EAN: 978-90-807633-9-5

Formaat: 14,70 X 20,70 - 520 pagina’s,

Gebonden gebrocheerde uitgave,

De prijs voor één exemplaar, incl. btw. en verzendkosten in Nederland: € 90

 

7       Islamitische Burgerlijke Rechtsvordering

ISBN/EAN: 978-90-78660-03-3, Formaat: 14,70 X 20,70 – 520 pagina’s, Gebonden gebrocheerde uitgave

De prijs voor één exemplaar, incl. BTW. en verzendkosten in Nederland: € 90

 Wetboek van Islamitisch Strafrecht:

Inhoudsopgave: (ondermeer) algemene bepalingen / lijfstraf en smartengeld ter voorkoming van misdrijven en als opvoedende maatregel. / lijfstraf en smartengeld ter voorkoming van misdrijven en als opvoedende maatregel / vermindering van lijfstraf / uitstel van executie van straffen / voorwaardelijke vrijlating van gevangenen / misdrijven / begin van een misdrijf / belanghebbenden en assistenten in een misdrijf / veelvoudige misdrijven / herhaling van een misdrijf / mate van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid / boetedoening / artikelen / boetedoening in geval van overspel / condities  en bepalingen voor de boetedoening in geval van overspel / de bewijsvoering in de terechtzitting in geval van  overspel / soorten van boetedoening in geval van overspel / executie van boetedoening in geval van overspel / boetedoening voor pederastie / condities en bepalingen van boetedoening voor pederastie / de bewijsvoering in geval van pederastie / geslachtelijke omgang tussen vrouwen / souteneurschap / iemand belasteren van overspel of pederastie / de boetedoening voor het nuttigen van alcoholische drank / de redenen voor boetedoening voor het nuttigen van alcoholische drank / condities voor boetedoening voor het nuttigen van alcoholische drank / executie van boetedoening voor het nuttigen van alcoholische drank / in welke omstandigheden vervalt de boetedoening voor het nuttigen van alcoholische drank of kan amnestie verleend worden. / op aarde oorlog en losbandigheid bedrijven tegen god … condities / de bewijsvoering in de terechtzitting in geval van het op aarde oorlog en losbandigheid bedrijven tegen god / boetedoening voor diefstal / condities en omstandigheden / bewijsvoering voor diefstal in de terechtzitting / omstandigheden van de executie van boetedoening voor diefstal / boetedoening voor diefstal / vergelding /  vergelding van ‘oog om oog, tand om tand’ / moord met voorbedachten rade / moord onder dwang / medeplichtigheid aan moord / condities van vergelding / condities van beschuldiging van moord / de bewijsvoering van moord in de terechtzitting / bekentenis / getuigenis / eed en/of belofte / vordering van vergelding / vergelding van lichaamsdelen /condities van de vergelding van lichaamsdelen / condities en executie van de vergelding van lichaamsdelen / smartengeld / conditie van de toepassing van  smartengeld / smartengeld van moord / termijn voor de betaling van een smartengeld … lijfstraf en tuchtmaatregelen / misdrijven tegen de binnenlandse  of de buitenlandse veiligheid van de staat / belediging van de heiligdommen van de religie en terreur tegen staatslieden / … / het belasteren van personen / … / overzicht van de islamitische boetedoening, vergeldingen, smartengeld en lijfstraf / en …

 

 

Islamitisch Burgerlijk Wetboek:

Inhoudsopgave: (ondermeer): Geschiedenis van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek  / Openbaarmaking van de wetten  / VERMOGENSRECHT  / algemene bepalingen voor vermogens en eigendommen / soorten van eigendom / onroerende / roerende / vermogens zonder een bepaalde eigenaar / diverse rechten van personen betreffende eigendommen / eigendomsrecht / recht van gebruik / …  / afbakening van gronden  / …  / voorwaarden van overeenkomsten  / zaken betreffende andermans vermogen met of zonder diens toestemming / … / PERSONEN- EN FAMILIERECHT / staatsburgerschap / documentatie van de burgerlijke stand / verblijfplaats / vermisten / verwantschap / huwelijk en (echt)scheiding / huwelijk  / … / huwelijksrechten en plichten / ontbinden huwelijksband / mogelijkheden tot het ontbinden van een huwelijk / (echt)scheiding / algemene bepalingen / soorten (echt)scheiding / wachttermijn / kinderen / afstamming / onderhoud en opvoeding van kinderen / vanzelfsprekend ouderlijk gezag van de vader en van de voorvaderen van vaderskant / gezin / verplichtingen betreffende onderhoudskosten / onbevoegdheid en voogdijschap / … / PROCESRECHT / bekentenis / … / getuigenis / en … 

 

Islamitisch Personen- en Familierecht:

Inhoudsopgave: (ondermeer) rechten uit de grondwet en het burgerlijk wetboek / procesrecht / de wet van civiele aansprakelijkheid / huwelijk en (echt)scheiding / het gezin / wet op de bescherming van het gezin / Besluit van de uitvoering van de Wet op de bescherming van het gezin / Besluit van de uitvoering van de vonnissen en lastgevingen van de rechtbanken voor familiezaken / Wet op de harmonisering van de groei van het gezin en de bevolking / Misdrijven tegen rechten en plichten van het gezin / Wet op verzaking v/d ouder inzake het ouderlijk gezag / Wet op toestemming tot de toepassing van de burgerlijke rechten van niet-Sjiitische Iraniër op hun eigen zeden en gewoonten bij de rechtbanken / Wet op behandeling van de procedures inzake de burgerlijke rechten en de religieuze leer van Iraanse Zarathoestra-gelovigen, Joden en Christenen / Wetsvoorstel tot oprichting van bijzondere rechtbanken voor burgerlijke zaken / Bureau voor begeleiding en bijstand naast de rechtbanken voor burgerlijke zaken / Wet op de meerderjarigheid van partijen / Besluit voor de onderscheiding en bepaling van behoeftige personen opgenomen van de wet op de algemene gezondheidszorg / vrouwen en kinderen / … / testament en nalatenschap / wet van het gezin / De wet van de Burgerlijke Stand / Uitspraken voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad en …

 

Islamitische Grondwet & Islamitisch Manifest:

Inhoudsopgave: (ondermeer) / Geschiedenis van de grondwet in Iran / vóór de Islamitische Revolutie (februari 1979)  / Na de Islamitische Revolutie (februari 1979) /  Het bevel van grootayatollah Khomeini inzake herziening van de Grondwet / GRONDWET VOOR DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN / Inleiding / Begin van de volksopstand / Islamitische staatsvorm / Woede van het volk / De prijs die het volk betaalde / Wijze van het regeren in de Islam / Gezag van de rechtvaardige geestelijke / Economie is een middel en niet een doel / Vrouw in de Islamitische Grondwet / Het ideologische leger / Justitie in de grondwet / Uitvoerende macht / Publieke media / Volksvertegenwoordigers / Inleiding, reparaties, wijzigingen en aanvullingen van de Grondwet  voor de Islamitische Republiek Iran / Herzieningen, veranderingen en aanvullingen van de Grondwet / … ISLAMITISCH MANIFEST, oftewel “Het gezag van de Geestelijke” van de grootayatollah Khomeini / Proloog / Redenen voor het oprichten van een staatsvorm / De nood van uitvoerende organen / traditie en handeling van de Profeet, / Noodzaak van de voortzetting van de uitvoering van geboden / … / kwaliteit en inhoud van de wetten van de Islam / De noodzaak van politieke revolutie / De wijze van het islamitische gezag / het verschil tussen het islamitische gezag en andere soorten van / Het gezag van de geestelijke Analogisch gezag / Natuurlijk gezag / gezag is een middel voor de verwezenlijking van hoge doelen / De geestelijken zijn inzake de uitvoering van de wetten, het opperbevel-hebberschap van het leger, het beheer van de samenleving, de verdediging van het land en de berechting vertrouwelingen van de Profeet / Politieke uitspraak van de islam / en …

 

Islamitische Strafvordering:

Inhoudsopgave: (ondermeer) PROCESRECHT uit het Islamitisch Burgerlijk Wetboek / ISLAMITISCH WETBOEK VAN STRAFVORDERING / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken /             ontdekking van misdrijven en eerste voorbereidende onderzoeken / hulpaanklagers en hun taken / bevoegdheid van de aanklager in de rechtbank en van de rechter-commissaris / … / verhoor en vordering van inverzekeringstelling / dagvaarding en verhoor van verdachte / … /           advocatu in de rechtbanken / behandeling en vonnis / vonnissen bij verstek / behandeling van misdrijven van kinderen /                beroep / … / Staats Hoge Raad en Algemeen college /             behandeling in cassatie / executie van vonnissen / WET VAN OPRICHTING VAN ALGEMENE RECHTBAN-KEN EN REVOLUTIONAIRE TRIBUNALEN / … / en …

 

Islamitische geboden (Risala):

inhoudsopgave: (ondermeer) leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie (islamitisch seminarie), van het begin tot de hoogste orde / geboden inzake navolging / geboden inzake reinheid / … / geboden inzake het zich ontlasten / (urineren en ontlasten) / uitplassen / aan en afraden inzake het zich ontlasten / onreinheden: urine; ontlasting; sperma; kadaver; bloed; hond; varken; heiden; wijn; bier; zweet van een kameel die onreinheden eet / … / geboden inzake objecten, goederen en voorwerpen / … / geboden inzake kleine rituele wassing / … / verplichte grote rituele wassingen / geboden inzake orgasme / ongeoorloofde zaken na het orgasme / afgeraden zaken na het orgasme / grote rituele wassing na het orgasme / geordende grote rituele wassing / grote rituele wassing door onderdompelen / geboden inzake een grote rituele wassing / tussentijdse bloeding

geboden inzake tussentijdse bloeding / maandbloeding / … / grote rituele wassing na het aanraken van een lijk / … / geboden inzake het dagelijks gebed / … / suiker en offerfeestgebed / geboden inzake het vasten / … / intentie / zaken die het vasten ongeldig maken: eten en drinken, gemeenschap, masturbatie, god en de profeet een leugen toeschrijven, het brengen van dikke stof naar de keel, indopen van het hoofd in het water, onrein blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen, klysma en overgeven / … / geboden inzake chomsgift / … / bestemming van de chomsgift / … / geboden inzake hadzjbedevaart / geboden inzake inkoop en verkoop /

geboden inzake huwen, ofwel in de echt treden / geboden inzake de huwelijksband / voltrekking permanent huwelijk / voltrekking kortstondig huwelijk / condities huwelijksband

gebreken waardoor de huwelijksband ongeldig kan worden / geboden inzake permanent huwelijk / geboden inzake kortstondig huwelijk / geboden inzake aanschouwen / overige vraagstukken in zake huwelijk / geboden inzake zogen / condities inzake initiatie vanwege melkverwantschap / gewoonten inzake zogen / overige vraagstukken inzake zogen / geboden inzake (echt)scheiding / wachttermijn bij (echt)scheiding / wachttermijn voor een weduwe / definitieve en provisoire (echt)scheiding / geboden inzake terugkeer naar huwelijk / cholidefinitieve (echt)scheiding / mobaratdefinitieve (echt)scheiding / overige vraagstukken inzake (echt)scheiding / … / geboden inzake testament / geboden inzake erfenis / het boek aanraden van het goede en afraden van het kwade / condities inzake aanraden van het goede en afraden van het kwade / wijze van aanraden van het goede en afraden van het kwade / vraagstukken inzake verdediging / overige vraagstukken / schuldbekentenis / deposito / bankhandelingen / verzekeringen / loterij / bevruchting / sectie en transplantatie / slotvraagstukken / vrijdaggebed / condities vrijdaggebed / de tijd van vrijdaggebed / wijze vrijdaggebed / geboden inzake vrijdaggebed / EPILOOG / en …

 

Islamitische Burgerlijke Rechtsvordering:

Inhoudsopgave: (ondermeer) procesrecht / WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken / … / advocatuur in de Burgerlijke Zaken / aanklacht / indiening van aanklacht / terechtzitting / verzoekschrift / bij present- en bij verstek vonnissen / beroep / correctie bij vonnissen / kort geding / hernieuwde behandeling / cassatie / termijn van cassatie / JUSTITIE, RECHTBANKEN EN ONTHEFFING / rechtbanken voor straf- en privaatrechtelijke zaken / rechtbanken voor vrede / Oprichting van rechtbanken en hun bevoegdheden / Start van behandeling / Hoge beroep / Staats Hoge Raad / Condities inzake oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de mobiele rechtbanken / Wet van beroep tegen de vonnissen van de rechtbanken / Wet van ontheffing van betaling van kosten / Wet juridische bijstand aan Basidzj-militie / EXECUTIE VAN PRIVAATRECHTELIJKE VONNISSEN

Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / PERSONEN- EN FAMILIEZAKEN / Wet van Personen- en familiezaken / … / Voogdijschap / Zaken betreffende vertrouwenspersoon / Vermiste personen / Acceptatie nalatenschap / Weigering nalatenschap / Aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst / Afrekening / Inzake testament / Inzake verdeling / Inzake nalatenschap van de overledene zonder erfgenamen / Inzake nalatenschap van onderdanen van een vreemde mogendheid / Verklaring van erfrecht van de erfgenamen Kosten / Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van Personen- en Familiezaken / … / en …


 


NB: Studenten krijgen 50% korting!


N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Sjaria in het Nederlands:

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS