107jaar

Hommage aan het honderdenzevende geboortejaar van Sadegh Hedayat!

17 februari 1903, Teheran, Iran - 8 april 1951, Parijs, Frankrijk


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

Sadegh Hedayat

بوف کور

 

De blinde uil

 

Vertaalwerk: Dr. Ali Soleimani

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND


Oorspronkelijke titel:

بوف کور

 (Boefè koer = De blinde uil)

 

Nederlandse vertaling uit het Perzisch (Farsi) en aantekeningen: Soleimani, Ali

 

De afbeelding op het kaft betreft een kopie van de 14e Perzische druk van ‘Boefè koer’, uit 1973.

 

De afbeeldingen op pagina 3 betreffen kopieën van de 1e Perzische druk van ‘Boefè koer’, gepubliceerd in Bombay - Hindoestan, in 1936. Ze zijn door Sadegh Hedayat zelf getekend.

 

De foto op pagina 4 is de meest beroemde foto van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit de 14e Perzische druk ‘Boefe koer’, 1973.

 

De foto op pagina 7 is één van de laatste foto's van Sadegh Hedayat en betreft een kopie uit een privé collectie.

 

De afbeelding van de plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise op pagina 193 is een kopie van een plattegrond, uitgegeven door Editions Vermet Paris.

 

De foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat op pagina 195 is uit het archief van Het Talenhuis.

 

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel, Drachten - Nederland

 

ISBN/EAN: 978-90-78660-15-6

 

Eerste druk: 17 februari 2010

 

Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.: (+31) 0512 - 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail: info.talenhuis.com


 

Sadegh Hedayat 1903 - 1951

 


INHOUDSOPGAVE

 

Voorwoord

7

Inhoudsopgave

9

Noot van de vertaler

11

De blinde uil

15

Nawoord

159

Een korte levensbeschrijving van Sadegh Hedayat

187

Plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise

217

Foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat   219

Literatuurlijst

221

Verdere literatuur

223

De eerste en de laatste pagina in het originele handschrift van Sadegh Hedayat (In het Perzisch)

225


ANNOTATIE

107 jaar Sadegh Hedayat

 

Het is voor meer dan negen en negentig procent van de kinderen van Adam gewoon, dat de dood hun einde betekent.

Het is voor meer dan negen en negentig procent van de rest ook gewoon, dat zij met de titel van overledene, zaliger, wijlen of dergelijke in de geschiedenis verdwijnen.

Uiteindelijk bereikt van die laatste minder dan één procent het leven zonder dood. Eigenlijk is voor deze groep

de dood nog maar het begin. Het begin van groot worden en blijvend groter worden. Natuurlijk niet in de betekenis van groot worden in volmaaktheid.

Met de dood van een ieder uit deze groep, begint het stralen van een bundel licht, die met de dag stralender wordt tot deze persoon een zon wordt of een prachtige ster in zijn of haar gemaakte heelal.

Voor de lieden van deze groep is de dood het ochtendgezang van de overwinning op de duisternis.

Pas na de dood van deze mensen, maken hun eigen cultuurgenoten kennis met hun betekenis, en langzamerhand mensen van andere culturen. Op een gegeven moment worden ze gewaardeerd en bewonderd door iedereen en overal.

Deze mensen zijn de vervullers van de grote wens van de mensheid. En Sadegh Hedayat is ongetwijfeld één van hen. Zijn begin van groot worden is al begonnen.

***

Het is voor Het Talenhuis een bijzondere eer om het werk van deze grootmeester van de Perzische literatuur in het Nederlands te mogen uitgeven. Bij leven en welzijn zal de uitgever ieder jaar, rond februari, een werk van Sadegh Hedayat publiceren.

 

Voor het volgende jaar staat de uitgave van zijn boek ‘Levend in het graf’ [zendeh bè goer] op de agenda.

 

17 februari 2010,

Het Talenhuis.

In deze reeks zijn eerder bij Het Talenhuis verschenen:

1-         Heer Hadzji, 2003, 90-801363-9-5

2-         De zwerfhond, 2004, 90-807633-1-4

3-         Juffrouw Alawiyeh, 2005, 90-807633-4-9

4-         Boodschap van Kafka & De zwerfhond, 2006, 90-807633-7-3

5-         Boek van bedrog, 2007, 978-90-78660-02-6

6-         Het Paarlen Kanon, 2008, 978-90-78660-04-0

7-         Een teil met zeepbellen, 2009, 978-90-78660-08-8


Noot van de vertaler

 

Dank is een te klein woord om uiting te geven aan het werk, het bijzondere werk, van degenen die een bijdrage hebben geleverd aan deze Nederlandse vertaling!

***

‘Boefè koer’ (‘De blinde uil’) is niet de eerste Perzische roman, maar wel de eerste moderne Perzische roman. Er is veel over ‘De blinde uil’ gezegd en geschreven. Omdat deze roman een levend fenomeen is, kan het schrijven daarover nooit teveel of overbodig zijn.

***

Hieronder volgt een bescheiden overzicht van de verschenen edities van ‘De blinde uil’:

 

‘De blinde uil’ werd in Bombay - Hindoestan, in het jaar 1936, door Hedayat zelf op stencilpapier geschreven en voor het eerst gepubliceerd in een oplage van vijftig exemplaren. Deze uitgave staat bekend als ‘Bombay’s Boefè koer’.

 

De voorliggende Nederlandse vertaling is gemaakt van deze uitgave.

 

In het jaar 1941, vóór de dood van Hedayat, werd ‘De blinde uil’ in Iran in de drukkerij Mazaheri gedrukt. Deze editie van ‘De blinde uil’ staat bekend als ‘Mazaheri’s Boefè koer’.

Eén jaar na de suïcide van Sadegh Hedayat in 1951, werd ‘De blinde uil’ onder toezicht van de Iraanse schrijver Bozorg Alawi, een vriend van hem, en de vader van Sadegh Hedayat Etezad-al-molkde, door uitgeverij Amir Kabir gepubliceerd.

 

Van de in het Perzisch gepubliceerde edities zijn ‘Amir Kabirs Boefè koer’ en ‘Javidans Boefè koer’ het meest bekend.

 

De editie van Amir Kabir wijkt af van die van ‘Bombay’ en die van ‘Mazaheri’.

Wellicht heeft men bij het letterzetten van de eerste druk van ‘Amir Kabirs Boefè koer’ in sommige gedeelten van de tekst een aantal woorden niet overgenomen.

In sommige alinea’s is soms een ‘is’ aan het begin van de zin niet overgenomen, en derhalve zijn deze zinnen van ‘een vraag’ in ‘een mededeling’ gewijzigd.

 

‘Mazaheri’s Boefè koer’ verschilt ook van die van ‘Bombay’, maar deze verschillen, zijn met goedkeuring van Sadegh Hedayat, afgedrukt.

 

Hieruit kan men, met een zekere mate van voorzichtigheid, afleiden dat ‘Mazaheri’s Boefè koer’ wellicht de meest juiste en meest correcte editie van ‘Boefè koer’ is.

 

‘Amir Kabirs Boefè koer’ werd ook vóór de Islamitische Revolutie van 1979 in Iran, door uitgeverij Javidan gepubliceerd.

 

‘Boefè koer’ is ontelbare keren vertaald en gepubliceerd, met name na de dood van Sadegh Hedayat. De meest bekende vertalingen van ‘Boefè koer’ zijn:

 

“La chouette aveugle”: Een Franse vertaling door Roger Lescot uit 1937, met adviezen van Sadegh Hedayat.

 

“The blind owl”: Een Engelse vertaling van D. P. Costello rond 1957.

 

De Nederlandse vertalingen van ‘Boefè koer’:

 

1. ‘De blinde uil’ door Jacques Hamelink, vertaald vanuit een Engelse editie, 1965 - Amsterdam, Polak & Van Gennep, 18.66 (Iraanse talen NBC)

 

2. ‘De blinde uil’ door Gert J.J. de Vries, vertaald uit het Perzisch, 1987 - Amsterdam, Coppens & Frenks (ISBN: 9071127079)

 

 

Drachten, 17 februari 2010,

 

dr. Ali Soleimani.

 

 


بوف کور

 De blinde uil

 

In het leven zijn er wonden die als lepra de geest in afzondering allengs wegvreten en uithollen. Men kan de pijnen ervan niet aan een ander tonen, want de meesten zijn gewend om deze ongelooflijke pijnen onder toevalligheden, zeldzaamheden en buitengewone gebeurtenissen te tellen. Als iemand erover spreekt of schrijft, lachen de mensen, door hun dagelijkse gewoontes en hun eigen tradities, hem met een achterdochtige glimlach uit.

Omdat de mens hiervoor nog geen oplossing of geneesmiddel gevonden heeft, is het enige geneesmiddel het vergeten met behulp van wijn en kunstmatige slaap door opium en verdovende middelen. Maar helaas, het effect van zulke middelen is tijdelijk, en uiteindelijk verergeren dergelijke stoffen na verloop van tijd de pijn, in plaats van deze te verzachten.

Zal het gebeuren dat, op een dag, iemand de geheimen van deze onaardse gebeurtenissen, deze weerspiegeling van de schaduw van de geest, die zich in coma of in de fase tussen slapen en ontwaken voordoet, zal ontcijferen?

Ik begin met het vertellen van één van dergelijke gebeurtenissen, die ikzelf heb meegemaakt. Deze heeft zo’n indruk op mij gemaakt dat ik haar nooit vergeten zal, en haar onzalige stempel zal dragen zolang ik leef. Zij zal, van het prille begin tot het bittere eind dat buiten het verstand en het begrip van de mens ligt, mijn leven vergiftigen.

Ik schrijf vergiftigen, maar wil zeggen dat ik altijd haar brandmerk heb gedragen en ook altijd zal blijven dragen.

Ik zal proberen op te schrijven wat ik me ervan herinner en wat ik nog weet van de samenhang van de gebeurtenissen. Misschien zal ik er ook een algemene uitspraak over doen.

Nee, alleen om er zeker van te zijn of ik het zelf zal kunnen geloven, want voor mij is het van geen belang of anderen het zullen geloven of niet. Maar ik ben bang dat ik morgen doodga en dat ik mezelf nog niet ken. Omdat ik door levenservaring begrepen heb dat er een angstwekkende kloof tussen mij en de anderen bestaat, en omdat ik heb begrepen dat ik zoveel mogelijk moet zwijgen, moet ik mijn gedachten zoveel mogelijk voor mezelf bewaren.

Als ik nu besloten heb om te schrijven, is het alleen maar om mezelf aan mijn eigen schaduw voor te stellen: de schaduw die op de muur gebogen staat afgebeeld, en het lijkt alsof hij gulzig verslindt wat ik schrijf. Omwille van haar wil ik experimenteren.

Misschien   zullen  we  elkaar  beter  leren  kennen,

want vanaf het moment dat ik alle banden met anderen verbroken heb, wil ik mezelf graag beter leren kennen.

IJdele gedachten! Goed, maar het martelt mij nog meer dan welke waarheid dan ook. Bestaan deze mensen die op mij lijken, die dezelfde behoeften, lusten en aandriften hebben als ik, alleen maar om mij te bedriegen? Zijn ze misschien een groep schimmen die enkel en alleen ontstaat om mij uit te lachen en mij te bedriegen? Is alles wat ik voel, zie en begrijp een zinsbegoocheling, heel ver van de waarheid?

Ik schrijf alleen voor mijn schaduw die door het licht van de olielamp op de muur gevallen is. Ik moet mezelf aan haar voorstellen.

 

..........................................................................................

 

In deze laaghartige wereld vol armoede en misère dacht ik dat in mijn leven voor het eerst een zonnestraal scheen. Maar helaas, het was geen zonnestraal, het was een vluchtig straaltje van een uitdovende ster dat zich aan mij openbaarde als een vrouw of een engel. In de flits van dat ene moment, zag ik voor één seconde alle ellende uit mijn leven.

...

 

 


 

Het grafmonument van Sadegh Hedayat op de begraafplaats Le Père Lachaise.


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 25/-* ---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 5% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 10%korting;                       meer dan 10 exemplaren 15% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS