Wie de Wetten van het Oosten wil verstaen
die siet: de cost sal voor de baet uyt gaen!

Houdt uw vakkennis up-to-date met de cursussen, webinars,  afstand-scholingsactiviteiten en lezingen van Het Talenhuis!

klik rechts voor een scholingsactiviteit op afstand! >>>>>

<<<<<<< klik links voor een cursus op locatie!

Mededeling!

Wegens teveel bureaucratie heeft de afdeling cursussen en bijscholingen van Het Talenhuis besloten tot een reorganisatie.

Om het wetenschappelijke gehalte van de cursussen en bijscholingen te behouden, heeft de afdeling cursussen en bijscholingen van Het Talenhuis het volgende besloten:
Het Talenhuis draagt geen enkele verantwoordelijkheid meer voor registratie van de behaalde pe-punten bij de organisatie waar men de behaalde pe-punten wil laten registreren, of de acceptatie daarvan door de bewuste organisatie.
Dit betekent dat een cursist zelf voor de inschrijving en acceptatie van de door hem/haar behaalde pe-punten dient te zorgen.

Het talenhuis biedt zijn cursussen en bijscholingen, afstand-bijscholingsactiviteiten en webinars conform het kwaliteitsplan van Het Talenhuis betreffende cursussen en bijscholingen, afstand-bijscholingsactiviteiten en webinars, d.d. 20 april 2017.

De cursist ontvangt na het voldoen aan voorwaarden van een cursus en bijscholing, afstand-bijscholingsactiviteit of webinar een certificaat van deelname, met het aangeven van het aantal behaalde pe-punten en contacturen.

Tevens worden de volgende documenten aan de cursist ter beschikking gesteld, om indien nodig, te worden gebruikt voor registratie en acceptatie van de bij Het Talenhuis behaalde pe-punten:
1. kwaliteitsplan van Het Talenhuis betreffende cursussen en bijscholingen, afstand-bijscholingsactiviteiten en webinars, d.d. 20 april 2017;
2. presentielijst van deelnemers van een cursus. Deze lijst wordt ondertekend door de deelnemers, bij het begin en de afsluiting van de cursus. Of een overzicht van de aangegeven tijdstippen van de skype, facebook of een ander communicatiemedium, waarin staat hoelang een cursist online is geweest.
3. programma van de cursus. In dit programma staan de volgende zaken vermeld:
- lijst van de aangegeven onderwerpen van de cursus;
- tijdstippen van het begin, pauzes, afsluiting en totaal netto contact uren;
- titel van het lesboek of -verhandeling [reader], huiswerken en de overige lesmateriaal.

Het Talenhuis hoopt door deze reorganisatie de cursisten beter van dienst te kunnen zijn en hen enige kennis ter beschikking te stellen.

Bij alle cursussen, bijscholingen, afstand-bijscholingsactiviteiten en webinars ontvangt men een lesboek of -verhandeling [reader] als een naslagwerk!

 


Het volgen van een afstand-scholingsactiviteit geeft een maximum aan flexibiliteit. Dat betekent dat u niet gebonden bent aan vaste uren of een vaste studieplaats.
U kunt uw scholingsactiviteit dus combineren met een baan of een praktijk.
Afstand-scholingsactiviteiten van Het Talenhuis zijn individuele scholingsactiviteiten. U leert zelfstandig en op afstand, maar Het Talenhuis begeleidt u op verschillende manieren.
U bereikt net als de reguliere cursisten dezelfde doelstellingen, ontwikkelt dezelfde competenties en behaalt dezelfde PE-punten, alleen de methodiek is anders.
Het volgen van een afstand-scholingsactiviteit vraagt wel heel wat inspanning, maar het is de moeite waard en een unieke ervaring!

Procedure
1. U schrijft u in voor een afstand-scholingsactiviteit
2. U ontvangt een digitale bevestiging van uw inschrijving en een overeenkomst van een afstand-scholingsactiviteit van Het Talenhuis. U wordt verzocht om deze te ondertekenen en aan Het Talenhuis te doen toekomen.
3. U ontvangt studiemateriaal per post.
4. U volgt de afstand-scholingsactiviteit binnen maximaal 3 weken.
5. U schrijft een samenvatting van minimaal 250 en maximaal 500 woorden van de aangegeven onderwerpen uit het studieboek.
6. U wordt uitgenodigd voor het afleggen van een toets via internetverbinding, e-mail, chat en/of Skype en/of Facebook en/of telefonisch.
7. U ontvangt een certificaat van deelname aan de betreffende afstand-scholingsactiviteit.
 

Bij de prijs van een afstand-scholingsactiviteit is inbegrepen:
Studiemateriaal: een studiemap, en het studieboek;
Certificaat van deelname.


Let wel!
Het is belangrijk om u goed te informeren vóór uw inschrijving voor een afstand-scholingsactiviteit. Wij raden u aan eerst Regels van de afstand-scholingsactiviteiten van Het Talenhuis te lezen.

Vragen, meer informatie? Mail naar info@talenhuis.com

klik rechts voor een scholingsactiviteit op afstand! >>>>>

*************************

<<<<<<< klik links voor een cursus op locatie!

 

Cursusaanbod voor 2016:

84 PE-punten te halen bij Het Talenhuis in Drachten!

 

Het Talenhuis heeft voor 2016 cursussen georganiseerd in Drachten, op het kantoor van Het Talenhuis.

Deze cursussen leveren u per dag 7 PE-punten op. De prijs voor iedere cursusdag, met 7 PE-punten, bedraagt € 200. Alleen de cursus ‘Basiskennis over de koran’ is een meerdelige cursus van 4 dagen, met 28 PE-punten.

Bij de prijs van een cursus is inbegrepen:
Cursusmateriaal: een cursusmap, een cursusoverzicht en het cursusboek;
Cursus vanaf 9.15 uur tot 18.00 uur op het kantoor van Het Talenhuis in Drachten;
Certificaat van deelname;
Middag-broodmaaltijd;
Kosteloos WiFi;
Onbeperkt koffie, thee of frisdrank.

klik rechts voor een scholingsactiviteit op afstand! >>>>>

<<<<<<< klik links voor een cursus op locatie!

 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid, in overleg met Het Talenhuis zelf een datum en/of locatie te bepalen, mits er minimaal 3 cursisten deelnemen.

klik rechts voor een scholingsactiviteit op afstand! >>>>>

<<<<<<< klik links voor een cursus op locatie!

Maatwerk:

Het Talenhuis heeft grote en jarenlange expertise op het gebied van islamitisch recht. Deze expertise deelt Het Talenhuis graag met u. Dit kan in een uiterst eenvoudige vorm.
Het Talenhuis komt bij u op kantoor! U betaalt dus geen dure zaalhuur en/of u maakt geen reiskosten.
De erkende cursus levert u in het kader van uw verplichte permanente educatie PE-punten.
Het Talenhuis adviseert u, samen met enkele van uw kantoorgenoten, collega's of belangstellenden, deze dag bij te wonen.
In dit geval ontvangt u tevens een korting van 10%.

Meer informatie en een overzicht van het cursusaanbod verkrijgt u door een bezoek aan onze website: www.talenhuis.com of te bellen met 0512 540560

 

klik rechts voor een scholingsactiviteit op afstand! >>>>>

<<<<<<< klik links voor een cursus op locatie!

 

Contact:
Telefoon: (+31) 0512 - 540560 | E-mail: info@talenhuis.com | Website: www.talenhuis.com
 Post- en bezoekadres: Jansoniusplein 19,
9203 NH Drachten