Dissertatie: 100 Raadgevingen 

van Obeed Zakani

 

 

 

 

 

Aan alle leden van het genootschap van verstandigen en wijzen

Hierbij verklaart de schrijver, Obeed Zakani ( God noeme hem de meest welsprekende van het woord ), dat, ondanks dat hij geen bagage heeft van wetenschap en kunst, hij vanaf zijn vroegste jeugd grote belangstelling had voor het lezen van boeken en het luisteren naar de woorden van geestelijken en filosofen. Tot op de dag van heden, in het jaar 1328, heeft hij alle citaten in de Ethische wetenschap van de sultan der filosofen Plato die hij aan zijn leerling Aristoteles had overgedragen en die door Chadzjeh Nassir al Din Toesi, de wijste man van onze tijd, uit het Grieks in het Perzisch zijn vertaald, bestudeerd, alsmede vele boeken op het gebied van Ethiek. Bovendien las hij regelmatig het boek van Raadgevingen van de rechtvaardige koning Kasra, geschreven op het toppunt van zijn geluk.

Dit alles heeft mij geďnspireerd bij het schrijven van deze dissertatie, waar ik me overigens niet voor op de borst klop. Ik heb deze dissertatie geschreven opdat een ieder ervan zal genieten. Ik wens U daarbij veel plezier.

 

Gedicht:

Als je zoekt naar een zinvolle drank. Drink dan de drank van mijn raadgevingen.

Ik koos het beste met de zeef der wijsheid. En mengde dat met de honing der humor.

100 Raadgevingen 

 

1. Lieve mensen, waardeer de dagen dat je leeft.

2. Verspil de tijd niet, die God je geeft.

3. Geniet vandaag, stel het niet uit tot morgen.

4. Ruil geen goede dag voor een dag met zorgen.

5. Gezondheid, veiligheid en middelen van bestaan is koningschap.

6. Gebruik je levensdagen goed; verloren tijd komt nooit meer terug.

7. Herinner iemand niet aan zijn vergeten afkomst en achtergrond.

8. Groet geen zelfzuchtige mensen.

9. Reken ziektedagen niet als levensdagen.

10. Doe mijn groeten aan humoristische, blije en vrijgevige mensen.

11. Wees onafhankelijk, reken op niemand, dan lach je iedereen uit.

12. Wees geen dienaar van een koning; laat hem geschenken geven aan zijn portier.

13. Offer je op voor je goede vrienden.

14. Schoonheid zien is de genade van het leven, het licht in de ogen, de blijdschap van het hart.

15. Verdoem mensen met gefronste wenkbrauwen, mensen met rimpels in hun voorhoofd,

saaie mensen, mensen die zeuren, jaloerse mensen, leugenaars en onbeleefde mensen.

16. Laat een wind in de baarden van onrechtvaardige grootheden en hoogwaardigheid-

bekleders.

17. Spreek niet impulsief opdat je mensen niet teleur stelt of verdriet doet.

18. Maak jezelf belachelijk, wordt speelman, wees een souteneur, geef valse getuigenissen,

koop mensen om en wees ondankbaar om geaccepteerd te worden door de adel.

19. Luister niet naar de geestelijken om niet verdorven te worden of in de hel terecht te

komen.

20. Ga met eerbaren om om de genade te proeven.

21. Om van je leven te kunnen genieten moet je niet gaan wonen naast een godvruchtige

buurman.

22. Ga niet wonen in een wijk met een gebouw met minaretten (moskee) om niet gepest te

worden door het harde geluid van de omroeper.

23. Help hasjrokers met eten en koekjes.

24. Geef dronkaards een helpende hand.

25. Laat aan het eind van je leven geen grote boekhouding aan je erfgenamen na.

26. Wees zelfstandig en alleenstaand om het echte leven te ervaren.

27. Wees niet de gevangene van een goede of slechte naam om je vrij te kunnen voelen.

28. Trap niet in de val van vrouwen, vooral niet van weduwen met kinderen.

29. Ruil het warme trouwen niet voor een koude vrijpartij.

30. Trouw niet met de dochters van geestelijken, sjeiks, juristen en plattelanders en als dat

buiten jouw wil toch gebeurt, pak haar dan alleen van achteren om geen bedelaars, roddelaars, dieven, boeven en mensen zonder principes als nakomelingen te verwekken.

31. Maak geen huwelijksplannen met de dochter van een prediker om geen lui ezeltje als nakomeling te krijgen.

32. Vrees warme begroetingen van een min, de wijsheid van een vroedvrouw, het gezag

van een zwangere vrouw, het schommelen van de wieg, het groeten van een schoon-

zoon, de bevelen van een echtgenote en het gekrijs van kinderen.

33. Trek jezelf af om geen schunnigheden van een pooier te hoeven horen.

34. Verwacht geen liefde van jonge vrouwen als je oud bent.

35. Neuk weduwen niet voor niets.

36. Vraag geen vrouw om geen souteneur te worden.

37. Neuk oudere vrouwen heel hard om duidelijk te maken hoe hard strijders vechten.

38. Laat je in het dorp niet verleiden door het lange silhouet, de mooie sluier of overdoek van een vrouw.

39. Sta jezelf toe je het vermogen van wezen en zwakkeren toe te eigenen om een man zonder scrupules te kunnen zijn.

40. Gebruik de instrumenten voor eten en neuken niet tegelijkertijd.

41. Beidt je tijd voordat hij wakker wordt als je een slapende jongeling treft.

42. Schenk een aalmoes van je lul aan vrouwen, die hun huis niet uit kunnen, aan verlaten oude vrouwen, aan arme vrouwen, aan jonge vrouwen, wier mannen op reis zijn, want door het geven van een aalmoes beloont God je met een langere levensduur.

43. Eet lekkere maaltijden en drink mooie wijnen niet alleen, want dat doen alleen juristen en joden.

44. Vraag helemaal niets aan een bedelaar.

45. Koop een Turkse nog baardloze jongeling tot elke prijs die de verkoper je vraagt. Verkoop hem weer voor elke prijs, als zijn baard begint te groeien.

46. Bied in je kindertijd je kont aan aan een vriend, een vijand, een familielid, een vreemdeling, iemand uit verre landen of aan iemand uit je directe omgeving om, eenmaal volwassen geworden, geestelijke, predikant of wereldberoemd te worden.

47. Koop een slaaf met zachte handen, niet met een harde vuist.

48. Neem geen beker wijn aan van een bebaarde kastelein.

49. Verwacht geen rust, gezelligheid en zegen in een huis van een man met twee echtgenotes.

50. Verwacht geen welgemanierdheid en maagdelijke kont van een gravin, die liefdes- romannetjes leest of van een man, die hasj rookt en wijn drinkt.

51. Neuk je buurmeisje alleen van achteren en ontmaagdt haar niet om:

a. te bewijzen dat je een goede moslim bent

b. aan te tonen dat je het burenrecht respecteert

c. om ervoor te zorgen dat het buurmeisje in haar huwelijksnacht niet bang voor haar man

hoeft te zijn omdat ze geen maagd meer zou zijn.

52. Zoek in deze tijd geen rechtvaardige rechter die geen steekpenningen aanneemt, geen vrome man, die misantroop is, geen huismeester die betrouwbaar is en geen overheids-

dienaren, die een onbevlekte kont hebben.

53. Wees aardig tegen jonge vrouwen, wier mannen op reis zijn, tegen een minnaar die bij zijn minnares komt en geen stijve krijgt, tegen een meisje dat naar haar klant gaat en niet goed genoeg bevonden wordt, tegen dronkaards die morsend met hun bekers rond lopen,

tegen een jongeling, wiens minnaar een oude man is en tegen een meisje, dat ontmaagd is en vlak voor haar huwelijksnacht staat, zodat de Almachtige God aardig tegen jou is.

54. Neuk tijdens ruzies zoveel mogelijk vrouwen en verlies daarbij geen tijd.

55. Wees heel aardig tegen adolescenten om te laten zien hoe wijs je bent.

56. Hij, die tijdens een worsteling de schouders van zijn tegenstander op de grond drukt, is

niet een echte kampioen. Kampioen is hij, die geknield met zijn gezicht op de grond met plezier met een enorme lul genomen wordt.

57. Neem beloftes van dronkaards, het verleidingsspel van vrouwen, afspraken met hoertjes

en het welkom van gigolo’s niet serieus.

58. Respecteer je meesters, je leraren en hen, die je vroeger geneukt hebben om een rustig

leven te leiden.

59. Wees niet verdrietig door het schelden van bedelaars, het slaan van vrouwen, lieve woorden van gigolo’s, de taal van dichters en de grappen van komieken.

60. Geniet uitbundig van adolescenten, want je krijgt ze niet in het paradijs.

61. Gebruik elke mogelijke list als je backgammon speelt of gokt want listen en valse bezweringen worden niet tot de zonden gerekend.

62. Geef geen geld aan een gigolo of een hoertje, voordat je klaar gekomen bent om niet halverwege in de steek gelaten te worden of lange verhalen te moeten aanhoren.

63. Nodig geen roddelaars, praatjesmakers, domkoppen, dronkaards, zangers met schorre stemmen die steeds maar dezelfde liedjes zingen uit bij je feesten.

64. Ga weg uit een gezelschap van schreeuwende en vechtende mensen.

65. Nodig geen gigolo en een hoer tegelijkertijd uit.

66. Gok niet op de pof om later, als je verliest, geen grote problemen met bastaards te krijgen.

67. Breng een gigolo voorzichtig naar je huis en hou hem in de gaten tot hij weer vertrekt

zodat hij geen gelegenheid krijgt iets van je te stelen.

68. Rook geen hasj voordat je je eten en je koekjes hebt klaar zien staan.

69. Neuk de schoonzusters van hen, die zich met de zaken van andere mensen bemoeien,

van hen, die elke ochtend weer chagrijnig zijn, van hen, die geen drank verdragen.

70. Sla de vrouwen hard en neuk ze stevig om ze bang en gehoorzaam te maken, want onder gezag, dat gebouwd is op angst en gehoorzaamheid, loopt alles op rolletjes.

71. Verleid een jongeling met lege beloftes en vleierijen.

72. Loop nooit dronken langs een rivier of een beek om er niet in te vallen.

73. Ga niet om met sjeiks, helderzienden, waarzeggers, lijkenwassers, vrouwengroepen, schaakspelspelers, bannelingen, arme nakomelingen van vergeten adel en badmeesters.

74. Verwacht niet van een zakenmens, dat hij een goed mens, een goede moslim of rechtvaardig zal zijn.

75. Bezuinig niet op een zachte massage of een klopmassage door een gigolo.

76. Vrees praatjes van juristen, lawaai van mongolen, het roepen van gigolo’s, het opgeklopte gepraat van door jou geneukte betweters, de taal van dichters, de verleiding door vrouwen, de ogen van jaloersen en de wraak van je naasten.

77. Verwacht niets van je ongehoorzamen kinderen, van compromisloze echtgenotes, van altijd naar waarom vragende knechten, van oude, luie viervoeters en van vrienden, waar je niet op rekenen kunt.

78. Het is door de oppergeestelijke niet toegestaan een wind te laten tijdens het luisteren naar een prediker, die geen rituele wassing heeft gedaan.

79. Jong zijn is beter dan oud zijn, gezond zijn is beter dan ziek zijn, rijk zijn is beter dan arm zijn, een kerel zijn is beter dan een "watje" zijn, dronken zijn is beter dan smachtend zijn

En verstandig zijn is beter dan gek zijn.

80. Heb geen berouw over je "wein, weib und gesang" om niet beklagenswaardig, zielig,

meelijwekkend en deerniswekkend te worden.

81. Ga niet op bedevaart naar Mekka om niet hebzuchtig, onrechtvaardig en gierig te worden.

82. Vertel niet aan iedereen waar je minnares woont.

83. Neuk geen vrouwen in je eentje; zo gedragen zich alleen hovelingen.

84. Wees souteneur, om dag en nacht zonder gewetensbezwaren te kunnen leven.

85. Heb een goede band met verkopers van wijn en hasj; zo ben je verzekerd van je genot.

86. Drink in het openbaar geen wijn in de maand Ramadan, zodat anderen je geloof niet kunnen ontkennen.

87. Neem getuigenissen van een blinde in de maand Ramadan niet serieus, ook al schreeuwt hij het van de bergen.

88. Vraag geen belasting van wevers, aderlaters en schoenmakers, wanneer ze net Moslim zijn geworden.

89. Hecht geen overdreven waarde aan betrouwbaarheid en goedheid om geen rugpijn of andere ongemakken te krijgen.

90. Rook ‘s morgens hasj en drink ‘s morgens wijn om jezelf altijd gelukkig te voelen want God beloont in hoge mate losbandigheid.

91. Neuk wanneer maar mogelijk de nakomelingen van de geestelijken om door God beloond te worden alsof je naar Mekka ging.

92. Stel je niet vrijgevig op in een kroeg of gokhuis, bij gigolo’s of muzikanten om geen lange rij voor je deur te krijgen van vragende mensen.

93. Geef je adres niet aan iedere nakomeling van bedelaars, slaven en boeren.

94. Ontvlucht naasten, die je een schuldgevoel aanpraten, de eettafel van gierige mensen,

chagrijnige knechten, altijd gelijk willen hebbende echtgenotes en lieden, die geld van je willen lenen.

95. Neem altijd afstand van de dood want een oude wijsheid zegt: de dood is niet plezierig.

96. Spring niet in een kuil zonder dat dat echt noodzakelijk is.

97. Luister niet naar de woorden van geestelijken en hasjrokers, want een gedicht zegt:

Welke wijsheid, die een hasjroker neemt in zijn mond,

Schrijf haar op de lul van een ezel en stop hem in zijn kont.

98. Verwek bastaards om jouw nakomelingen geestelijke, sjeik of hoveling te laten worden.

99. Onderschat humor en humoristische mensen niet.

100. Let op, neem bovenstaande woorden serieus en maak er gebruik van want het zijn de woorden van grootheden. Zo heb ik ze geleerd van mijn leermeesters, uit boeken, van hoe grootheden ze voorgeleefd hebben en zo heb ik ze in het kort voor jullie opgeschreven.

 

Gedicht:

Goede raad, gelukkige mensen luisteren er naar

grootheden nemen de raad aan van een kluizenaar.

Dat de almachtige God een ieder beware in geluk, voorspoed, veiligheid en vrede.

EINDE